Primátor

Ing. Tomáš Navrátil

Telefon: 553 756 200 

E-mail: tomas.navratil@opava-city.cz

Svěřené úseky: 

oblast vnějších vztahů, cestovního ruchu a zahraniční spolupráce, financí, interního auditu a kontroly, přípravy a realizace investic, architekta a urbanismu včetně dopravní a technické infrastruktury a sídelní a krajinné zeleně, sport dětí a mládeže. Spadá pod něj spolupráce s městskými částmi.

Předseda místní organizace ANO 2011 Opava, místopředseda PAS SFC, člen dozorčí rady SmVaK.

Vzdělání:

Název školy: Obchodní akademie a Střední zemědělská škola

Období: 1998–2002

Dosažená kvalifikace: Maturitní vysvědčení

Studijní obor: Agropodnikání

Název školy: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Fakulta: Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Katedra: Životního prostředí v průmyslu

Studijní obor: Ochrana životního prostředí v metalurgii

Období: 2002–2008

Dosažená kvalifikace: Diplom – akademický titul "Ing"

Název školy: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Fakulta: Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Katedra: Ekonomiky a managementu v metalurgii

Studijní obor: Řízení průmyslových systémů

Zaměření: Strategické řízení podniku

Období: 2010–2013 – studium přerušeno

Dosažená kvalifikace: Doktorské studium

Pracovní zkušenosti:

Město: Statutární město Opava

Funkce: Primátor

Období od 9/2018

Společnost: Martech Holding a.s.

Funkce: Generální ředitel

Období: od 11/2017–11/2018

Společnost: Martech Holding a.s.

Funkce: Obchodní ředitel

Období: 01/2016–11/2017

Společnost: BONATRANS GROUP a.s.

Období: 08/2008–12/2015

Funkce: Zástupce ředitele kvality

Vedoucí integrovaného systému řízení

Specialista integrovaného systému řízení – interní auditor

Vedoucí oddělení ochrany ŽP, bezpečnosti práce a požární ochrany

Jazykové znalosti:

anglický jazyk, německý jazyk