Digitální technická mapa

 

Digitální technická mapa je účelové mapové dílo velkého měřítka, která je vedena na prostředcích výpočetní techniky a zobrazuje skutečný stav přírodních, technických objektů a zařízení v území.

Mapa vzniká z geodetických zaměření měřených ve 3. třídě přesnosti a obsahuje polohopis v souřadnicovém systému S-JTSK a výškopis v systému Bpv. 

Mapa představuje nejpodrobnější reálně dosažitelný obraz území.

Základním obsahem digitální technické mapy je dle Vyhlášky 233/2010 Sb., o základním obsahu technické mapy obce:

  • polohopis – stavební objekty, objekty a sítě dopravní a technické infrastruktury na zemském povrchu i pod ním a zeleň,
  • výškopis – nadmořské výšky podrobných bodů, terénní hrany a šrafy,
  • popis – název města, městských částí, ulic, náměstí, tratí, řek, budov a č.p.,
  • značky bodů bodových polí

Podrobnosti o digitální technické mapě města Opavy naleznete v sekci Digitální technická mapa Opavy.