Hospodářská komora

V Opavě sídlí instituce tradičně podporující podnikání a ekonomický rozvoj regionu, Hospodářská komora Opava. Navazuje na tradice Obchodní a živnostenské komory ustavené v Opavě v roce 1850 císařským patentem a nařízením ministerstva obchodu.

Opavská komora spolupracuje nejen s dalšími hospodářskými komorami v České republice, ale i s obdobnými organizacemi v zahraničí. V posledních letech realizovala několik společných projektů s Raciborskou izbou gospodarczou z nedalekého polského města Ratiboř, které je od roku 1991 partnerským městem Opavy. Na tyto projekty se komorám podařilo získat dotace z česko – polského dotačního programu Evropské unie.