Zahrady a hřiště

Na území města se nachází téměř 100 veřejné přístupných pískovišť, hřišť a prolézaček pro děti. Jedná se především o pískoviště, pískoviště s herními prvky (například v podobě skluzavek, houpaček nebo prolézaček), mobiliáře v zeleni (jde o herní prvky, u nichž není pískoviště) a venkovní hrací plochy (tedy větší hřiště vybavena složitějšími prvky a doplněna o větší pískoviště). Všechna tato zařízení jsou volně přístupná a pohyb na nich je na vlastní nebezpečí. 

Všechna hřiště, pískoviště a zahrady můžete nalézt přehledně zaznačené na mapě s názvem Dětská hřiště a pískoviště a sportoviště na mapovém portále města.

Provozní doba:

  • od 1. května do 30. září od 8 do 20 hodin
  • od 1. října do 30. dubna od 9 do 18 hodin

Veškeré zařízení hřišť je určeno pro děti od 3 do 14 let. Návštěva dětí ve věku do 6 let je možná pouze v doprovodu dospělé osoby.

Správa hřišť je vykonávána převážně prostřednictvím technických služeb, ve své gesci je pak má odbor životního prostředí.

Mapa dětských hřišť a sportovišť  Zvětšit mapu

 

Hřiště mateřských a základních škol

Samostatnou skupinu tvoří zahrady u mateřských škol a hřiště u vybraných základních škol, která jsou také zpřístupněná veřejnosti. Jde celkem o více jak 20 hřišť, která jsou sledována podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a jsou plně zabezpečena. Správu a údržbu provádí jednotlivá školská zařízení. Během otvírací doby je na hřišti vždy přítomen správce, který zodpovídá za dodržování provozního a návštěvního řádu. 

Aktuální informace o jednotlivých hřištích se dozvíte v přehledu mateřských a základních škol nebo je naleznete přehledně zobrazené na mapě Školská zařízení v Opavě na mapovém portále města.

​​Mapa školských zařízení (součástí mapy jsou informace o přístupnosti zahrady/sportviště školského zařízení veřejnosti)  Zvětšit mapu

 

Dopravní hřiště Malé Hoštice

Provozní dobu dopravního hřiště v Malých Hošticích najdete zde.