Zastupitelstvo

Zastupitelstvo města Opavy je nejvyšší volený orgán města. Jeho členovou jsou voleni v komunálních volbách každé 4 roky. Zastupitelstvu zákon o obcích (č. 128/2000 Sb.) ukládá celou řadu pravomocí a povinností. Členové zastupitelstva například schvalují program rozvoje obce, rozpočet obce a závěrečný účet nebo vydávají obecně závazné vyhlášky. Kompletní informace o zastupitelstvu.

Členové zastupitelstva

Počet členů zastupitelstva udává zákon o obcích, který stanovuje možný rozsah. Pro Opavu je možné mít 25 až 45 členů zastupitelstva. Do roku 2014 byl počet zastupitelů 45, v roce 2014 bylo na následující volební období rozhodnuto o snížení počtu zastupitelů na 39.

Výsledky voleb Jmenné seznamy | volby.cz

Seznam současných zastupitelů.

Na stránkách najdete také prezenční listinu zastupitelů, ve které si můžete ověřit, jak často byli daní zastupitelé na jednání přítomni.

Mezi pravomoci zastupitelů patří také oddávání novomanželů. Seznam pověřených zastupitelů najdete na samostatné stránce.

Zasedání zastupitelstva

Zastupitelstvo se svolává podle potřeby, nejméně však jednou za 3 měsíce. Pozvánka na zastupitelstvo je vždy umístěna na webové stránky města a na úřední desku. 

Termíny konání zastupitelstev najdete na stránce zasedání.

Materiály

Materiály k jednání zastupitelstva jsou veřejné a jsou vždy uveřejňovány v anonymizované podobě.

Kompletní souhrn projednávaných materiálů najdete na Materiály zastupitelstva města.

Usnesení zastupitelstva

Usnesení zastupitelstva města jsou veřejným dokumentem, který je uveřejňován na webových stránkách.

Záznamy z jednání

Jednání zastupitelstva jsou ze zákona veřejná, ovšem vzhledem k tomu, že ne každý občan má možnost dostavit se fyzicky na jednání, rozhodlo se zastupitelstvo města Opavy pořizovat ze svých jednání televizní záznam, který je následně k dispozici na webových stránkách.

Přihlášení občana do diskuse

Do otevřené diskuse k jednotlivým projednávaným bodům se mohou hlásit kromě zastupitelů také občané města, pokud splní určité náležitosti. Postup přihlášení se do diskuse najdete zde.

Kluby zastupitelů 2022-2026

Klub zastupitelů po svém ustavení písemně oznámí primátorovi název klubu, jméno a příjmení jeho předsedy, jméno a příjmení místopředsedy klubu zastupitelů a jmenný seznam jeho dalších členů (v souladu s článkem 5 odst. 2 Jednacího řádu Zastupitelstva SMO), který je následně k dispozici na webových stránkách.       

Výbory zastupitelstva

Zastupitelstvo města má možnost zřizovat výbory zastupitelstva, které fungují jako iniciativní a kontrolní orgány. V současnosti má zastupitelstvo dva výbory – finanční a kontrolní.

Více...