Výbory zastupitelstva

Zastupitelstvo města má ve své pravomoci zřizování výborů jako svých iniciativních a kontrolních orgánů. Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu města. Výbor plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo města a ze své činnosti odpovídá výbor také zastupitelstvu města.

Povinně zastupitelstvo musí vždy zřídit výbory finanční a kontrolní. Finanční výbor provádí především kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky města. Kontrolní výbor pak dohlíží na plnění usnesení zastupitelstva města a rady města a také kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory zastupitelstva a magistrátem města na úseku samostatné působnosti.

Finanční výbor zastupitelstva statutárního města Opavy

 

 • Předseda:
  • Ing. Petra Hlaváčová (členka zastupitelstva za ANO 2011)
 • Členové:
  • Ing. Pavla Brady
  • Ing. Rudolf Chamráth
  • Ing. Radim Křupala (člen zastupitelstva za ČSSD)
  • Ing. Petr Paláček (člen zastupitelstva za KSČM)
  • Ing. Marek Piech
  • Ing. Soňa Ručilová
  • Ing. Vladimír Schreier
  • Ing. Jan Stanjura (člen zastupitelstva za ODS)

Kontrolní výbor zastupitelstva statutárního města Opavy

 • Předseda:
  • Mgr. Jiří Ryba (člen zastupitelstva za ODS)
 • Členové:
  • Jaroslav Čech (člen zastupitelstva za KSČM)
  • Mgr. Dalibor Halátek (člen zastupitelstva za Změna pro Opavu)
  • Marcela Panáčková
  • Bc. Pavel Komárek
  • Ing. Pavel Kořízek (člen zastupitelstva za Piráti & Opavané)
  • Mgr. Hanka Kuzníková Mrosková
  • Ing. Antonín Macháček
  • Martin Šatný (člen zastupitelstva za SPD)