Elektronická podatelna

Adresa elektronické podatelny: posta@opava-city.cz

Slouží pro příjem datových zpráv zaslaných pomocí elektronické pošty.

Adresa podatelny pro přijímání datových zpráv na technických nosičích: Magistrát města Opavy, Horní náměstí 69, 746 01 Opava (úřední hodiny).

Povolené formáty: *.doc, *.docx, *.gif, *.jpeg, *.jpg, *.png, *.pdf, *.rtf, *.tif, *.txt, *.xls, *.xlsx

Maximální přípustná velikost zprávy od doručitele je 9 MB.

Seznam povolených typů datových nosičů: 

  • CD, DVD (obojí se souborovým systémem ISO9660) 
  • USB FLASH DISK (formát PC)

Informace o certifikátu pro zajištění provozu elektronické podatelny:

Potvrzování doručených zpráv: Doručení datové zprávy se potvrzuje odesilateli neprodleně zasláním datové zprávy. Pokud potvrzení datové zprávy nedojde, zpráva nebyla doručena.

Postup u chybného formátu zprávy, infikaci zprávy virem: V případě, že zpráva nebude z technických důvodů čitelná (např. porušený soubor, nepovolený formát zprávy, zpráva infikována virem), bude nepřijetí sděleno odesílateli zasláním datové zprávy s vysvětlením příčiny nepřijetí, pokud bude z přijaté zprávy zřejmá adresa odesílatele.

Kam se obrátit: Své dotazy týkající se provozu elektronické podatelny, můžete posílat přímo na adresu posta@opava-city.cz.

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči Magistrátu města Opavy činit právní úkony v elektronické podobě: 

  • se zaručeným elektronickým podpisem nebo elektronickou značkou: Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (§19)  
  • bez zaručeného elektronického podpisu nebo elektronické značky: Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  • prostřednictvím ISDS - datové schránky: Podání podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů