Pozvánka na 4. zasedání zastupitelstva dne 20. 3. 2023

POZVÁNKA

4. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy
konaného dne 20. 3. 2023 v 09:00 hodin

v Kulturním domě Na Rybníčku, Na Rybníčku 43, Opava

 

Aktualizovaný návrh programu

1.

Zahájení
předkládá Ing. Tomáš Navrátil

2.

Volba ověřovatelů zápisu
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Žídková

3.

Volba členů návrhové komise
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Žídková

4.

Schválení programu zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Žídková

5.

Majetkové záležitosti - prodej pozemků na ulici Mostní
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Bc. Dalibor Majdanics

6.

Majetkové záležitosti - prodej pozemku za účelem výstavby RD, ul. Písková, Opava - Jaktař
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Ing. Radka Honková

7.

Majetkové záležitosti - prodej pozemku, ul. Hobzíkova, Opava - Předměstí
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Ing. Radka Honková

8.

Majetkové záležitosti - prodej pozemku pod stavbami garáží + přístupová plocha (lokalita Strossmayerova)
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Taťána Tomšíková

9.

Majetkové záležitosti - darovací smlouva (lokalita Bruntálská ul., Opavská ul.)
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Taťána Tomšíková

10.

Majetkové záležitosti - směna částí pozemků, ul. Slavičí
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Ing. Radka Honková

11.

Majetkové záležitosti - výkup pozemku, ul. Polomská, Opava - Podvihov
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Ing. Radka Honková

12.

Majetkové záležitosti - výkup pozemku (cyklostezka Malé Hoštice - Chlebičov)
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Taťána Tomšíková

13.

Majetkové záležitosti - bezúplatný převod pozemku z vlastnictví ČR-ÚZSVM (lokalita sídliště Kateřinky a Vávrovice)
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Taťána Tomšíková

14.

Majetkové záležitosti - záměr prodeje pozemku k.ú. Jaktař
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Ing. Radka Honková

15.

Majetkové záležitosti - záměr prodeje pozemků na ulici Vojanova a za ulicí Masařská
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Bc. Dalibor Majdanics

16.

Majetkové záležitosti - záměr prodeje a směny pozemků (lokalita U Pevnůstky, 17.listopadu x Drůbeží trh)
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Taťána Tomšíková

17.

Majetkové záležitosti - úplatný převod pozemku z vlastnictví ČR-ÚZSVM (lokalita Bílovecká)
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Taťána Tomšíková

18.

Sleva z nájemného, Horní náměstí 148/30 a 149/29, Opava (rychlé občerstvení, lahůdky)
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Mgr. Ivana Sýkorová

19.

Závazek SMO na spolufinancování pobytových sociálních služeb OASA nezisková, o.p.s.
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Ing. Michal Kokošek
zpracoval Mgr. Monika Čermínová

20.

Aktualizace Plánu rozvoje sportu statutárního města Opavy na období 2020 - 2025
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Ing. Michal Kokošek
zpracoval Martin Koky

21.

Finanční vypořádání za rok 2022 a zapojení zůstatku základních běžných účtů z roku 2022
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Lenka Grigarová
zpracoval Ing. Lenka Grigarová

22.

Dotace ostatní – Radio Čas s.r.o. - Holba Rock na grilu 2023
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Lenka Grigarová
zpracoval Dagmar Šteyerová

23.

Dotace ostatní – Kánoe klub Opava, z.s., Happy Sport Opava, z.s. – celoroční činnost
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Lenka Grigarová
zpracoval Ing. Lenka Grigarová

24.

Dotace ostatní – Klub přátel zdravotně postižených dětí Eliška – projekt Moře nám pomáhá
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Lenka Grigarová
zpracoval Ing. Lenka Grigarová

25.

Dotace ostatní – Fotbalový klub SLAVIA OPAVA – celoroční činnost
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Lenka Grigarová
zpracoval Ing. Lenka Grigarová

26.

Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy – Hokejový klub Opava
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Lenka Grigarová
zpracoval Ing. Lenka Grigarová

27.

Schválení smlouvy (přímá podpora) – Hasičský záchranný sbor
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Lenka Grigarová
zpracoval Ing. Lenka Grigarová

28.

Realizace investičních akcí v roce 2022
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Jana Onderková
zpracoval Ing. Jana Onderková

29.

Zpráva o provozu sdílených kol za rok 2022 na území statutárního města Opavy
písemně předkládá Ing. Pavel Meletzký, MBA
schvalovatel Ing. Martina Heisigová
zpracoval Ing. Jaromír Hudeček

30.

Návrh na vystoupení Statutárního města Opavy ze Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z. s.
písemně předkládá Ing. Pavel Meletzký, MBA
schvalovatel Ing. Martina Heisigová
zpracoval Ing. Martin Dostál

31.

Generel veřejného osvětlení města Opavy
písemně předkládá Ing. Vladimír Schreier
schvalovatel Ing. Vladimír Schreier
zpracoval Bc. Jiří Lerche

32.

Návrh řešení provozního režimu veřejného osvětlení místních komunikací v přechodném období energetické krize
písemně předkládá Ing. Vladimír Schreier
schvalovatel Ing. Vladimír Schreier
zpracoval Bc. Jiří Lerche

33.

Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Opava, "Kotlíkové dotace- 3. výzva"
písemně předkládá Bc. Petr Popadinec
schvalovatel Ing. Jiří Vaníček
zpracoval Bc. Martin Škrabánek

34.

Kotlíkové dotace - spolufinancování 5. výzvy
písemně předkládá Bc. Petr Popadinec
schvalovatel Ing. Jiří Vaníček
zpracoval Bc. Martin Škrabánek

35.

Pojmenování nových ulic
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Zahradníková

36.

Výroční zprávy složek IZS dislokovaných v Opavě, Městské policie Opava a Závěrečná zpráva o bezpečnostní situaci SO ORP Opava v roce 2022
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Ing. Roman Otipka

37.

Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Zahradníková

38.

Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Zahradníková

39.

Zpráva o činnosti orgánů města (rada města, výbory zastupitelstva)
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Bc. Jana Müllerová

40.

Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Zahradníková

41.

Dotazy, připomínky a podněty občanů města
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Zahradníková
(projednáván od 13:00 do 13:30 hodin)

42.

Závěr
předkládá Ing. Tomáš Navrátil

43.

Slezský fotbalový club Opava a.s.
písemně předkládá Ing. Vladimír Schreier
schvalovatel Ing. Vladimír Schreier
zpracoval Renata Zahradníková
(projednáván před bodem 42. Závěr)

44.

Euroregion Silesia – CZ
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Renata Zahradníková
(projednáván před bodem 42. Závěr)

 

Pozvánka je doklad pro poskytnutí pracovního volna podle § 71 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Ing. Tomáš Navrátil v.r., primátor města

 

V době od 12:00 do 13:00 hodin – polední přestávka

Bod č. 41. „Dotazy, připomínky a podněty občanů města“

(bude projednáván od 13:00 do 13:30 hodin)

 

Videopřenos z jednání můžete sledovat on-line na www.youtube.com/mestoopava.

Za správnost: Renata Žídková, odbor právní a organizační, samostatné pracoviště

Ke stažení