Sociální dávky

Nepojistné sociální dávky, tedy dávky v hmotné nouzistátní sociální podporupříspěvek na péči, dávky pro zdravotně postižené občany a další v současnosti zajišťuje Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Opava. Oddělení nepojistných sociálních dávek sídlní na ulici Janská 785, 746 01 Opava.

Dávky pomoci v hmotné nouzi

Vyplácení pomoci v hmotné nouzi upravuje zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Zákon určuje mimo jiné příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádnou okamžitou pomoc a životní a existenční minimum. 

Více informací o hmotné nouzi se dozvíte na portále na Ministerstva práce a sociálních věcí.

Dávky sociální státní podpory

Mezi tyto dávky patří přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek, porodné, pohřebné a dávky pěstounské péče.

Více informací o sociální státní podpoře se dozvíte na portále Ministerstva práce a sociálních věcí a na stránkách ministerstva.

Příspěvek na péči

Příspěvek na péči je určen osobám, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby. Vyplácení tohoto příspěvku se řídí zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Více informací o příspěvku na péči se dozvíte na portále Ministerstva práce a sociálních věcí.

Dávky pro osoby se zdravotním postižením

Dávky pro osoby se zdravotním postižením jsou upraveny zákonem č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, a vyhláškou 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. V rámci dávek pro osoby se zdravotním postižením lze žádat o příspěvek na mobilitu nebo příspěvěk na zvláštní pomůcku. Zákon č. 329/2011 Sb. dále upravuje průkazy osob se zdravotním postižením a některé benefity, které z vlastnění této karty vyplývají.

Více informací o příspěvku na péči se dozvíte na portále Ministerstva práce a sociálních věcí.

Podpora v nezaměstnanosti

Veškeré informace o podpoře v nezaměstnanosti se dozvíte na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí nebo na portále veřejné správy.

Pojistné sociální dávky nemocenského pojištění a důchodového pojištění řeší Okresní správa sociálního zabezpečení, kontaktní pracoviště Opava.

Dávky nemocenského pojištění

Jedná se o nemocenskou, peněžitou pomoc v mateřství, ošetřovné a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství.

Více informací najdete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Dávky důchodového pojištění

Jedná se o starobního důchodu (včetně předčasného důchodu), invalidní důchod, vdovský a vdovecký důchod a sirotčí důchodu.

Více informací najdete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí