Den Stromů

Mezinárodní svátek, který se slaví ve více jak padesáti zemích světa již od 19. století, vznikl ve Spojených státech, konkrétně v Nebrasce. Tamější krajina byla popisována jako krajina „bez stromů“. Jeden z prvních osadníků J. Sterling Morton zde začal pěstovat různé druhy dřevin a květin a vyzval své spoluobčany, aby následovali jeho příkladu. Svým nadšením dokázal strhnout tak velké množství lidí, že se zrodil Den stromů - svátek oslavující stromy jako nepostradatelné součásti našeho života i krajiny, jako poskytovatele potravy a příbytků pro mnoho živočichů i chladného stínu v parných letních dnech. Den zelených gigantů, bez kterých by naše planeta nemohla existovat.

Informace o Dni stromů

Během celého měsíce října se konají akce pro malé i velké a nabízí nejen zábavu, ale i poučení. Se statutárním městem jako pořadatelem spolupracuje okolo 30 organizací.

Většina akcí je zdarma.

Oslava Dne stromů v Sadech Svobody

Nabízí ukázky řezbářství, lesnictví, sázení rostlinek, stloukaní budek, mykologickou výstavu, zahrádkářskou poradnu, či řadu kvízů a tvořivých dílniček pro děti, které pořádají opavské mateřské a základní školy.

Odpoledne vždy zpestří komentovaná prohlídka parků v doprovodu dendrologa Miroslava Franka.

 

Kontakt pro bližší informace:

RNDr. Kateřina Durčáková, koordinátorka EVVO, odbor školství

katerina.durcakova@opava-city.cz