Městské kulturní festivaly

Město Opava pořádá v průběhu celou řadu kulturních akcí. Mezi nimi vyčnívají především kulturní festivaly Bezručova Opava a Další břehy. Za zmínku pak zcela jistě stojí také Mezinárodní soutěž mladých varhaníků konaná co dva roky právě v Opavě.

Bezručova Opava (září)

Každé září ožívá Opava jedinečným kulturním festivalem, jedním z nejstarších v České republice. Každý rok přináší nové téma, které propojuje film, divadlo, hudbu, výtvarné umění, literaturu, přednášky i happeningy. Několik desítek programů přivádí do města vzácné domácí i zahraniční umělce a zároveň podněcuje k tvorbě místní talenty.

Tento kulturní svátek nese od roku 1958 jméno nejznámějšího opavského rodáka, básníka Vladimíra Vaška (1867-1958) alias Petra Bezruče, který se proslavil zejména poezií sociálního protestu ve Slezských písních.

Bezručova Opava

Další břehy (duben)

Duben patří v Opavě kulturnímu festivalu Další břehy. Festival propátrává každý rok jiné nápadité téma prostřednictvím všech uměleckých žánrů. Tři desítky pořadů zahrnují divadlo, film, hudbu, poezii a mnoho dalšího, které propojuje název-téma festivalu. Program zdobí zajímaví hosté stejně jako místní kreativní projekty.

Další břehy

Mezinárodní varhanní soutěž Petra Ebena (říjen-listopad)

Soutěž mladých varhaníků byla založena v roce 1978 v souvislosti se stavbou nového varhanního nástroje v interiéru obřadní síně tehdejšího Městského domu kultury Petra Bezruče, který postavila krnovská firma Rieger-Kloss. Hudební klání, jež se koná jako bienále, prošlo během své existence velkým rozvojem a postupně se transformovalo do Mezinárodní varhanní soutěže Petra Ebena. Ta má výrazné mezinárodní zastoupení nejen v řadách sedmi porotců, kteří se rekrutují z vynikajících odborníků, pedagogů a umělců, ale především účastí mladých varhaníků ve věkové kategorii do 30 let z celé řady evropských zemí i ze světa.

Soutěž se koná každý sudý rok koncem října.

Mezinárodní varhanní soutěž Petra Ebena