Odbor kancelář primátora

Odbor kanceláře primátora se stará o organizaci kulturních akcí a festivalů pořádaných městem, o propagaci města a veškeré aktivity spojené se zahraniční spoluprací města. Zajišťuje vydávání městského zpravodaje Hláska, stará se o webovou prezentaci města a komunikaci na sociálních sítích. Pod odbor kancelář primátora organizačně spadá také tiskový mluvčí města koordinující veškerou komunikaci s novináři a asistentky primátora, náměstků a tajemníka. Odbor zajišťuje také provoz Turistického informačního centra Opava.

Kontakty odboru

Foto - portrét

Mgr. Jana Foltysová

Vedoucí odboru
Telefon: 553756235
Budova: Horní náměstí 69
Patro: 3. patro
Kancelář: kancelář č. 63
Jméno Pozice E-mail Telefon
E-mail
Asistentka náměstka primátora Vladimíra Schreiera a uvolněného radního Petra Popadince
Asistentka náměstka primátora Vladimíra Schreiera a uvolněného radního Petra Popadince 553756208
Asistentka 1. náměstka primátora Michala Kokoška
Asistentka 1. náměstka primátora Michala Kokoška 553756212
Asistentka primátora statutárního města Opavy
Asistentka primátora statutárního města Opavy 553756209
Asistentka tajemníka Magistrátu města Opavy
Asistentka tajemníka Magistrátu města Opavy 553756214
Asistentka náměstka primátora Pavla Meletzkého
Asistentka náměstka primátora Pavla Meletzkého 553756211

Asistentka vedoucí odboru kanceláře primátora

Administrativní pracovník
Administrativní pracovník 553756502

Oddělení Turistické informační centrum Opava

Vedoucí oddělení
Vedoucí oddělení 553756254
Pracovník oddělení Turistického informačního centra
Pracovník oddělení Turistického informačního centra 553756140
Referentka Turistického informačního centra
Referentka Turistického informačního centra 553756143
Referentka Turistického informačního centra
Referentka Turistického informačního centra 553756143

Samostatná pracoviště prezentace a kultury města

Referentka zahraniční spolupráce a marketingu
Referentka zahraniční spolupráce a marketingu 553756474
Referentka na úseku prezentace města
Referentka na úseku prezentace města 553756445
Dramaturg kulturních akcí města
Dramaturg kulturních akcí města 553756306

Tiskové oddělení

Vedoucí tiskového oddělení, tiskový mluvčí Magistrátu města Opavy
Vedoucí tiskového oddělení, tiskový mluvčí Magistrátu města Opavy 553756354
Pracovník vztahů k veřejnosti tiskového oddělení odboru kancelář primátora
Pracovník vztahů k veřejnosti tiskového oddělení odboru kancelář primátora 553756203
Pracovník vztahů k veřejnosti tiskového oddělení odboru kancelář primátora
Pracovník vztahů k veřejnosti tiskového oddělení odboru kancelář primátora 553756283
Grafik/správce webového obsahu tiskového oddělení
Grafik/správce webového obsahu tiskového oddělení 553756144

Oddělení

Tiskové oddělení

 • zajišťuje mediální komunikaci města včetně koordinace opavského televizního vysílání, organizaci tiskových konferencí a vyhodnocování publicity a monitoring tisku, organizuje setkání vedení města s veřejností,
 • ​zajišťuje a koordinuje komunikaci města s veřejností prostřednictvím sociálních sítí, dále prostřednictvím mobilního marketingu a newsletteru,
 • podílí se na prezentaci města (včetně jeho orgánů) a jeho činnosti na webových stránkách města a sociálních sítích města,
 • zajišťuje a koordinuje agendu spojenou s vydáváním městského zpravodaje Hláska,
 • je garantem obsahu webu města, na jehož rozvoji se podílí ve spolupráci s odborem informatiky,
 • zajišťuje komunikaci s veřejností v rámci krizového a bezpečnostního štábu,
 • zajišťuje fotografování a grafické práce dle požadavků vedení města.

Oddělení Turistického informačního centra

 • vytváří koncepci rozvoje cestovního ruchu města a činnosti TIC,
 • ​sleduje a navrhuje možnosti financování činnosti aktivit cestovního ruchu a TIC z externích zdrojů včetně zpracování žádostí o dotace ve spolupráci s odborem rozvoje města a strategického plánování,
 • vytváří specifické produkty cestovního ruchu propagující turistický potenciál města,
 • spolupracuje se spolkem Turistická oblast Opavské Slezsko a s okolními informačními centry, s institucemi a podnikatelským sektorem činnými v oblasti cestovního ruchu,
 • podílí se na tvorbě plánu propagace města a na přípravě edičního plánu města a realizaci aktivit z nich,
 • sestavuje plán nejvýznamnějších kulturních akcí města na kalendářní rok,
 • zajišťuje, organizuje a realizuje akce města včetně zadávání jejich propagace,
 • podílí se na prezentaci města na veletrzích a turisticky zajímavých akcích,
 • zdarma či za úplatu poskytuje informace o městě a regionu, jakož i zprostředkovatelské služby v oblasti cestovního ruchu a kultury, dále průvodcovské a kopírovací služby,
 • zajišťuje výstupy na městskou věž Hláska pro širokou veřejnost a organizované skupiny,
 • spravuje sklad propagace odboru a sklad zboží pro prodej v TIC,
 • zajišťuje organizaci a realizaci brigád a praxí studentů v TIC,
 • zpracovává a aktualizuje informace pro webové stránky města a profily na sociálních sítích v příslušných oblastech činnosti.

Dramaturg kulturních akcí města

 • zajišťuje organizaci významných kulturních akcí pořádaných městem: festivaly Bezručova Opava a Další břehy, Mezinárodní soutěž mladých varhaníků, abonentní koncerty vážné hudby,
 • pořádá také řadu dalších jednotlivých kulturních akcí: divadla, filmové projekce, koncerty vážné i populární hudby, výstavy, happeningy,
 • zpracovává agendu grantů na kulturní činnost, kontroluje využití grantů, průběh akcí a celkové dodržování podmínek pro získání grantu,
 • spolupracuje se zahraničními kolegy na přípravě mezinárodních projektů v oblasti umění.

Referent na úseku prezentace města

 • zajišťuje propagaci města prostřednictvím propagačních materiálů, masmédií, internetu,
 • zajišťuje souhrnné práce při realizaci úkolů v oblasti prezentace města a vnějších vztahů,
 • řídí a realizuje ediční činnost města,
 • organizuje Vánoční a Velikonoční trhy, oslavy a významné akce.

Referent zahraniční spolupráce a marketingu

 • koordinuje a zajišťuje veškerou zahraniční spolupráci města včetně projektů mezinárodního charakteru,
 • vede cizojazyčnou korespondenci města a zodpovídá za její vyřízení,
 • zajišťuje tlumočnické a překladatelské služby pro potřeby města,
 • komunikuje a spolupracuje s velvyslanectvími, konzuláty a dalšími mezinárodními institucemi sídlícími v České republice,
 • buduje marketingovou značku města, zajišťuje aktualizaci loga města,
 • vytváří a aktualizuje Manuál jednotného vizuálního stylu města a kontroluje jeho dodržování,
 • zabývá se marketingem města, zejména stanovením konkurenčních výhod města, prezentaci města pro možné nové obyvatele a budováním kladného vztahů občanů k městu.

Administrativní pracovník

 • vyřizuje objednávky, faktury a vede skladovou evidenci propagačních předmětů

Životní situace, které řeší tento odbor

Formuláře ve správě odboru