Odbor informatiky

Odbor informatiky zajišťuje fungování a rozvoj informačního systému Magistrátu města Opavy. Zajišťuje komplexní služby v oblasti informačních a komunikačních technologií pro orgány města, odbory magistrátu a Městskou policii Opava. 

Kontakty odboru

Ing. Bc. David Nespěšný, MBA

Vedoucí odboru
Telefon: 553756820
Budova: Krnovská 71C
Patro: 3. patro
Kancelář: kancelář č. 325
Jméno Pozice E-mail Telefon
E-mail

Odbor informatiky

Správce operačního systému
Správce operačního systému 553756824

Oddělení infrastruktury a aplikací

Vedoucí oddělení, Správce operačních systémů
Vedoucí oddělení, Správce operačních systémů 553756946
Správce operačního systému
Správce operačního systému 553756948
Správce ICT
Správce ICT 553756947
Správce ICT
Správce ICT 553756825

Samostatného pracoviště GIS

Samostatný referent
Samostatný referent 553756829
Samostatný referent
Samostatný referent 553756831

Správce ICT

Správce ICT
Správce ICT 553756823
Správce ICT
Správce ICT 553756822
Správce ICT
Správce ICT 553756821
Správce ICT
Správce ICT 553756292

 

Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny:

 • ve vztahu k bezpečnostní politice navrhuje na základě požadavků bezpečnostního manažera technické a programové řešení, realizuje schválené řešení, nastavuje bezpečnostní pravidla, procesy, realizuje požadované úpravy definované bezpečnostním manažerem, provádí pravidelné kontroly, informuje o výsledcích kontrol bezpečnostního manažera,
 • zabezpečuje vydávání, evidenci, implementaci a zneplatnění kvalifikovaných elektronických podpisů vydaných pro potřeby SMO včetně systémových certifikátů, 
 • spolupracuje s odbory magistrátu, městskou policií a městskými částmi při řešení jejich požadavků,
 • zajišťuje komplexní podporu uživatelů v oblasti hardware a programového vybavení,
 • zajišťuje nákup, přejímku, servis, nájmy, výpůjčky a vyřazení hardwarového vybavení a základního programového vybavení (operační systémy apod.) včetně jejich evidence, inventarizace,
 • zajišťuje nákup spotřebního materiálu pro tiskárny a multifunkční zařízení,
 • provádí školení uživatelů v oblasti obsluhy aplikačního programového vybavení, hardware a bezpečnosti informací,
 • podílí se na řízení projektů z oblasti informačních a komunikačních technologií (dále jen „ICT“), řídí především technickou část nasazení ICT na SMO,
 • zpracovává a aktualizuje informace pro webové stránky města v příslušných oborech činnosti a poskytuje technickou podporu uživatelům redakčního systému,
 • zabezpečuje technicky jednání rady a zastupitelstva SMO, jakož i zajišťuje výpočetní techniku pro práci členů rady a zastupitelstva,
 • zajišťuje připojení k aplikacím ČSÚ a technické zabezpečení v době konání voleb.