Městské lesy Opava, p. o.

Příspěvková organizace

ADRESA: Skřipov 110
TELEFON: 553 781 185
E-MAIL: drasak@mlopava.cz
WEBOVÉ STRÁNKY: http://www.mestskelesyopava.cz/
ŘEDITEL: Ing. Radomír Drašák
INFO: Městské lesy Opava jsou samostatnou příspěvkovou organizací, která má právní subjektivitu, jedná svým jménem a nese majetkovou odpovědnost. Organizace hospodaří na 2247 ha pozemků, z toho 2162 ha tvoří porostní půda.