Na této stránce najdete strategické dokumenty, které zastupitelstvo města Opavy v minulosti schválilo. Jedná se především o koncepce, které udávají směr v jednotlivých oblastech rozvoje města s platností delší, než je jedno volební období. Kromě toho jsou zde také další zajímavé dokumenty rozsáhlejšího typu.

Koncepce

 

07.10.2021
Plán rozvoje sportu statutárního města Opavy na období 2020–2025 byl schválen Zastupitelstvem dne 16. 12. 2019             
09.06.2021
Koncepce rozvoje bydlení statutárního města Opava na období 2021 až 2030
08.07.2014
Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Statutárního města Opavy pro období 2009 - 2020.
08.07.2014
Plné znění Koncepce rozvoje kultury ve statutárním městě Opavě.
08.07.2014
Koncepce rozvoje sociálního bydlení, kterou na svém zasedání 12. března 2012 schválila rada města Opavy.
08.07.2014
Zastupitelstvo města Opavy schválilo na svém zasedání ze dne 12. prosince 2011 koncepci zahraniční spolupráce na roky 2011-2014.
07.07.2014
Zastupitelstvo města na svém zasedání 10. prosince 2012 schválilo novou koncepci finanční podpory sportu.
01.04.2014
Strategický plán představuje základní strategický dokument města, který určuje směřování města ve střednědobém horizontu.
13.02.2014
Koncepce prevence kriminality a protidrogové politiky byla schválena zastupitelstvem statutárního města Opavy 20. února 2017, usnesení č. 410/21 ZM 17.

 

 

Ostatní

22.03.2019
Zastupitelé 18. 3. 2019 schválili Adaptační strategii statutárního města Opavy na změnu klimatu.
29.09.2014
Zopakování sociologického průzkumu z roku 2012. Jeho cílem bylo především sledovat vývoj spokojenosti obyvatel Opavy v čase.
09.09.2014
Rada města aktualizovala plnění svého programového prohlášení za rok 2012.
09.07.2014
Rada města dne 12. 6. 2019 schválila nová pravidla pro obsazování městských bytů. Definitivně se tak ruší systém obsazování bytů nabídkou nejvyššího prvního nájemného, který fungoval od roku 2017.
09.07.2014
Opava očima svých obyvatel, to je název sociologického průzkumu, který ve městě probíhal koncem minulého roku. Podle výsledků je se životem ve městě spokojeno 95,4 % obyvatel.