Doprava ve městě

Na to, jakým způsobem je řešena doprava po městě, má nemalý vliv historie Opavy. Jedná se o město s dlouhou historií, které v minulosti bylo významným centrem regionu (Opava byla hlavním zemským městem Slezska). Jako památka na toto období nám zůstal do dnešních dnů zachovaný středověký urbanismus města, který do značné míry určuje podobu i rozsah městské památkové zóny. Ta pak má nemalý vliv na organizaci dopravy – centrum města je totiž v současnosti vyhlášeno pěší zónou a v jeho bezprostředním okolí platí omezené parkování a je zde snížena maximální rychlost.

Jak cestovat po městě 

Pěšky

Na půdorysu města je stále patrné historické centrum Opavy, v němž se kumuluje většina služeb ve městě. Ať se tedy vydáte prakticky kamkoliv, docházkové vzdálenosti jsou poměrně malé. Samotný střed města je navíc pěší zónou a po obvodu městské památkové zóny se nachází prstenec parků, který prošel v nedávné době komplexní revitalizací. Z cesty do práce, na menší nákup nebo na vlak se tak v Opavě může stát velmi příjemná procházka. Ostatně podle dopravního průzkumu volí možnost vyrazit do města pěšky pravidelně téměř 40 % obyvatel města.

Kolo 

Potřebujete-li se v Opavě pohybovat rychle a efektivně, pak je pravděpodobné, že sáhnete po kole. Opava se dlouhodobě snaží vycházet právě tomuto způsobu dopravy po městě vstříc. Opavou vede celkem 22 km cyklostezek a toto číslo by v budoucnu nemělo být zdaleka konečné. V současnosti se pracuje především na propojování jednotlivých úseků. V Opavě najdete smíšené stezky pro chodce a cyklisty, vyhrazené pruhy pro cyklisty nebo jednosměrky, v nichž cyklisté mohou jezdit oběma směry. U veřejných budov po celém městě pak najdete stojany pro kola, převážně bezpečnostní stojany, do nichž lze kolo uzamknout pomocí zámkové vložky (tu je možné zakoupit například v Městském informačním centru). Vizí Opavy je zvýšit podíl cyklistické dopravy ve městě. Tohoto cíle přitom nechce dosáhnout jen budováním infrastruktury, ale také osvětou a působením na legislativu týkající cyklodopravy. Z těchto důvodů byla Opava jedním z iniciátorů vzniku Asociace cykloměst, která dnes sdružuje téměř čtyři desítky měst a obcí po celé České republice.

Více najdete v samostatném článku Opavou na kole.

Městská hromadná doprava

Celkem 25 pravidelných linek obsluhujících 203 km tras, na nichž najdete 225 zastávek. I tak bychom mohli v číslech charakterizovat další z možností dopravy po Opavě – městskou hromadnou dopravu. Ta pokrývá nejen území Opavy a jejích městských částí, ale také pět přilehlých samostatných obcí, konkrétně Slavkov, Otice, Chvalíkovice, Vršovice a Raduň. Městská hromadná doprava je vhodná zejména pro ty, kteří chtějí na konkrétní místo dojet rychle, nechtějí mít starosti s parkováním a nechtějí použít kolo. Historicky v Opavě jezdily i tramvajové linky, v dnešní době však páteř hromadné dopravy ve městě tvoří trolejbusy. Ty jsou nasazovány prakticky na polovinu všech spojů v Opavě. Jízdenka v MHD stojí dnes 13 korun (18 korun přestupní) bez ohledu na to, kolik zastávek danou linkou pojedete či jak dlouho bude cesta trvat. Opavský městský dopravní podnik je navíc součástí systému ODIS a lze v něm tak využívat například zónové dlouhodobé jízdenky platné ve velké části Moravskoslezského kraje. Jízdné se standardně kupuje přímo ve vozidlech MHD a je potřeba mít u sebe hotovost ve výši ceny jízdného, případně si lze zakoupit čipovou kartu, na ni si uložit finanční obnos a jízdné platit pouhým přiložením karty k platebnímu terminálu ve vozidle. Městskou hromadnou dopravu podle průzkumu volí jako nejčastější dopravní prostředek téměř 30 % obyvatel města. Ve srovnání s jinými městy je to velmi dobrý výsledek, avšak město by rádo udělalo všechno proto, aby v budoucnu byl ještě lepší.

Více najdete v samostatném článku o Městském dopravním podniku Opava.

Více k ODIS najdete zde Koordinátor ODIS, s. r. o.

Auto

Cestování autem nabízí časovou flexibilitu a možnost dojet až k místu určení. Na druhou stranu Opavu, stejně jako mnohá jiná města, trápí především dva problémy, které snižují komfort cestování autem. Jde o problémy s parkováním a nedokončený obchvat města, kvůli čemuž musí městem projíždět také část tranzitní dopravy, která zvyšuje hustotu provozu. Na dobudování obchvatu města se pracuje - jeho první část byla otevřena v roce 2012, v roce 2023 byl dokončen předposlední úsek, a to východní část severního obchvatu města. V současnosti tak obchvat obkružuje Opavu ze tří čtvrtin. V přípravě je poslední plánovaný úsek, propojující východní a západní stávající části obchvatu. Také situaci s parkováním se město snaží dlouhodobě řešit. V centru města se nachází hned několik placených parkovišť a dva parkovací domy (u náměstí Osvobození  - vjezd z ul. Nákladní a u vlakového nádraží Opava-východ, vjezd z ul. Skladištní). Další zpoplatněné parkovací možnosti jsou vytvořeny také v oblastech, kde jinak platí režim rezidentního a abonentního parkování.