Aktuality

Kontakty pro dotazy k dotačním programům

Kontaktní osoby pro formální část (odevzdání žádosti, formuláře, přílohy, termíny odevzdání, místo atd.)

Kontaktními osobami pro věcnou část (zaměření projektu, správné zařazení do dotačního titulu, obsahová část projektu)

Oblast kultury

Oblast životního prostředí a EVVO

Oblast prevence kriminality

Oblast sportu

Oblast sociálních věcí