Zastupitelé schválili přidělení finančních dotací pro rok 2020

Upraveno: 05.03.2020
Ilustrační obrázek
Na 9. zasedání schválili zastupitelé statutárního města Opavy přidělení finančních dotací k jednotlivým dotačním programům pro rok 2020. Všichni žadatelé budou písemně informováni o výsledcích dotačního řízení do 31.1.2020.

Zastupitelstvo statutárního města Opavy na svém 9. zasedání dne 16. 12. 2019 schválilo výši přidělených finančních dotací žadatelům v jednotlivých dotačních programech pro rok 2020.

Vyhodnocení jednotlivých dotačních programů za rok 2020 včetně přidělených dotací je uvedeno v samostatných souborech ke stažení (viz. Soubory ke stažení).

Všichni žadatelé budou informováni o výsledcích dotačního řízení prostřednictvím písemného sdělení a to do 31.01.2020.

Smlouvy s příjemci dotací

Úspěšní žadatelé budou prokazatelným způsobem s určením lhůty vyzváni odborem rozvoje města a strategického plánování Magistrátu města Opavy k podpisu veřejnoprávní smlouvy.

Povinnosti příjemců dotací při prezentaci finanční spoluúčasti

Finanční spoluúčast Statutárního města Opavy (poskytovatele dotace) musí být prezentována vhodným způsobem během všech činností realizace projektu, při jeho zahájení, v průběhu realizace i při prezentaci projektu, např. v médiích, na internetu, v interních nebo výročních zprávách o realizaci projektu apod.

Příjemci dotace jsou povinni v průběhu realizace projektu, bez ohledu na termín uzavření smlouvy, prokazatelným a vhodným způsobem prezentovat statutární město Opava coby poskytovatele dotace (rozsah povinností příjemce dotace - viz. vzorové smlouvy jednotlivých dotačních programů zveřejněných na webu města).

Příjemce je povinen postupovat dle Podmínek užití loga a vypůjčení banneru/roll upu.

Upozorňujeme, že k závěrečnému vyúčtování projektu je nutno doložit způsob prezentace Statutárního města Opavy (fotodokumentace apod.).

 

V případě dotazů se můžete obracet na pracovnice odboru rozvoje města a strategického plánování Magistrátu města Opavy:

Ing. Lenka Jiskrová, tel.:  +420 553 756 629, lenka.jiskrova@opava-city.cz

Mgr. Petra Vlčová, tel.: +420 553 756 464, petra.vlcova@opava-city.cz

 

Stručný přehled vyhodnocení jednotlivých programů

Program SPORT 2020

K rozdělení: 11 650 000,- Kč

Rozděleno celkem: 11 435 400,- Kč

Zůstatek: 214 600,- Kč

Dotační titul S 1/20 Celoroční sportovní činnost

Počet žádostí: 88

Počet podpořených žádostí: 87

K rozdělení: 5.200.000,- Kč

Rozděleno: 5.201.400,- Kč

Dotační titul S 2/20 Sportovní akce

Počet žádostí: 31

Počet podpořených žádostí: 29

K rozdělení: 1 300.000,- Kč

Rozděleno: 1. 084.000,- Kč

Zůstatek: 216 000,- Kč

Dotační titul S 3/20 Celoroční sportovní činnost vybraných subjektů +  nástavbová část

Počet vybraných subjektů: 11

K rozdělení: 5.150.000,- Kč

Rozděleno:  5 150 000,-Kč

-        základní část: 1 607 200,- Kč 

-        nadstavbová část: 3 542 800,- Kč

Program KULTURA 2020

K rozdělení: 2 200 000,- Kč

Rozděleno celkem: 2 198 384,- Kč

Zůstatek: 1616,-kč

K 1/20 Zájmová kulturní činnost dětí a mládeže   

Počet žádostí: 4

Počet podpořených žádostí: 2

Rozděleno: 74.360,00 Kč

K 2/20 Podpora kulturních akcí ve městě 

Počet žádostí: 46 žádostí

Počet podpořených žádostí: 31

Rozděleno: 1.739.524,00 Kč

K 3/20 Kreativní výstupy

Počet žádostí: 13

Počet podpořených žádostí: 9

Rozděleno: 191.500,00 Kč

K 4/20  Reprezentace města

Počet žádostí: 5

Počet podpořených žádostí: 5

Rozděleno: 193.000,00 Kč

Program PREVENCE KRIMINALITY 2020

K rozdělení: 600 000,- Kč

Rozděleno celkem: 600 000,- Kč

Dotační titul PK 1/20 - Podpora projektů orientovaných na aktivní využití volného času dětí a mládeže do 26 let

Počet žádostí: 14

Počet podpořených žádostí: 5

Rozděleno: 100 000,- Kč

PK 2/20  Podpora pravidelné činnosti dětských a mládežnických organizací a spolků a různých zájmových subjektů sdružujících příslušníky všech věkových kategorií

Počet žádostí: 17

Počet podpořených žádostí: 13

Rozděleno: 480 000,- Kč

PK 3/20 Podpora opatření ve prospěch prevence kriminality

Počet žádostí: 2

Počet podpořených žádostí: 1

Rozděleno: 20 000,- Kč

Program ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A EVVO 2020

K rozdělení: 500 000,- Kč

Rozděleno celkem: 500 000,- Kč

ZP1/20 Podpora akcí a aktivit EVVO

Počet žádostí: 11

Počet podpořených žádostí: 8

Rozděleno: 289 000,- Kč

ZP2/20  Podpora činnosti neziskových organizací zaměřených na EVVO a ochranu životního prostředí

Počet žádostí: 4

Počet podpořených žádostí: 3

Rozděleno: 171 000,- Kč

ZP3/20  Podpora opatření ve prospěch životního prostředí

Počet žádostí: 2

Počet podpořených žádostí: 1

Rozděleno: 40 000,- Kč

Program SOCIÁLNÍ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 2020

K rozdělení: 21.132.300,,- Kč

Počet žádostí: 58

Počet podpořených žádostí: 52

Rozděleno celkem: 20.331.513,- Kč

Zůstatek: 800 787,- Kč