Neinvestiční účelové dotace

Zastupitelstvo statutárního města Opavy svým usnesením č. 160/5/ZM/19  ze dne 10. 6. 2019 stanovila Pravidla pro podávání žádosti o přidělení neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy, jimiž se upravují náležitosti této žádosti, jakož i postup při jejím podávání.

Řeší odbor finanční a rozpočtový.

Termíny a lhůty

Veškeré informace jsou obsaženy v platných Pravidlech pro podávání žádosti o přidělení neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy.

Způsoby vyplnění formuláře:

  • klasický způsob vyplnění a odeslání (tisk formuláře, jeho vyplnění, podepsání a odeslání vyplněného formuláře poštou nebo osobně předat vyplněný formulář na podatelnu),
  • elektronické vyplnění formuláře v prostředí webu prostřednictvím programu Adobe Reader, který je k dispozici zcela zdarma. Formulář lze po elektronickém vyplnění povinných polí vytisknout, podepsat jej a odeslat poštou nebo jej osobně předat na podatelnu.