Dokumenty životního prostředí

Zpráva o stavu životního prostředí města Opavy

Zpráva o stavu životního prostředí města Opavy",  které mají za cíl shromažďovat informace o tom, jak se proměňuje prostředí našeho města.

Adaptační strategie připravuje město na změny klimatu

Zastupitelé 18. 3. 2019 schválili Adaptační strategii statutárního města Opavy na změnu klimatu.

Zelené hradby

Zelené hradby jsou pracovní označení systému přírodních a drobných stavebních prvků, které mají přispět k revitalizaci nezastavěného území města Opavy a k lepší rovnováze jeho hospodářských, rozvojových, rekreačních a ekologických funkcí.

Uhlíková stopa města

Cílem studie je na základě metodiky indikátoru ECI A.2 „Města a klimatická změna“ stanovit celkové emise skleníkových plynů (uhlíkovou stopu) vznikající na administrativním území města Opava a identifikovat a vyčíslit nejvýznamnější sektory, které ke klimatické změně na území města přispívají.

Uhlíková stopa úřadu

Uhlíková stopa je měřítkem dopadu lidské činnosti na životní prostředí a zejména na zemský klimatický systém. Uhlíková stopa je nepřímým ukazatelem spotřeby energií, výrobků a služeb. Měří množství skleníkových plynů, které odpovídá určité aktivitě či výrobku. V případě úřadu stanovuje množství skleníkových plynů, které souvisí s činností úřadu.

Ekologická stopa města

Cílem studie je představit komplexní indikátor udržitelného rozvoje „Ekologická stopa města“, způsob jeho výpočtu na národní a místní úrovni a výsledky iniciálního měření indikátoru ve městě Opavě za rok 2015 (data z roku 2014).