Zpráva o stavu životního prostředí města Opavy

Statutární město Opava se v posledních letech čím dále více zajímá o to, jak zlepšit životní prostředí všech jeho obyvatel. Jedním ze způsobů, jak zjišťovat, zda skutečně dochází ve sledovaných oblastech ke zlepšení, je pozorování jednotlivých složek životního prostředí (tj. ovzduší, vody, odpadů, dopravy atd.) z pohledu statistických dat. Právě k tomu slouží ročenky "Zpráva o stavu životního prostředí města Opavy",  které mají za cíl shromažďovat informace o tom, jak se proměňuje prostředí našeho města. Tato publikace byla poprvé vydána v roce 2014.  V roce 2016 vyšla Zpráva o stavu životního prostředí města Opavy za rok 2015.