Uzavírky

Aktuální informace zásadních změn dopravního značení, uzávěr silnic, MK na území města Opavy a v rámci správního obvodu Magistrátu města Opavy – připravovaných a vydaných zdejším odborem dopravy.

Aktuální dopravní situaci najdete na webu Jednotného systému dopravních informací pro ČR www.dopravniinfo.cz.

Uzavírky, omezení provozu:

 

Komunikace

Místo

Termín

Důvod

Objízdná trasa

I/11

Opava – Komárov

Omezení – zákaz vjezdu vozidel těžších 20t
(jediné vozidlo 30t)

most ev. č. 11-133

ul. Ostravská, Opava – Komárov

 

listopad 2019 – prosinec 2020

 

(akce ŘSD a

KÚ MSK)

 

 

Aktuální snížení nejvyšší zatížitelnosti mostu

II/467 – Štítina

Kravaře

I/56 Velké Hoštice

I/56 Malé Hoštice

III/05713

ul. Zámecká v Hradci nad Moravicí

Omezení – zákaz vjezdu vozidel těžších 8t
(jediné vozidlo 30t)

most evidenční

č. 05713-1

 

od prosince 2019

do opravy mostu

Aktuální snížení nejvyšší zatížitelnosti mostu

Objízdná trasa se nestanovuje

ul. Mostní

úplná uzavírka mostu na ul. Mostní

1. 4. – 30.11.2020

Oprava mostu

ul. Rolnická

ul. Ratibořská

ul. Nákladní

ul. Rybářská

ul. Sadová

 

úplná uzavírka cyklostezky mezi ul. Příčná a mostem
na ul. Mostní

15. 3. – 30.11.2020

Oprava mostu

 

 

částečná uzavírka

na ul. Mostní v úseku mezi ulicemi Vojanova a U Opavice průjezdný 1 jízdní pruh –

Provoz řízen SSZ

1. 4. – 30.11.2020

Oprava mostu

Kyvadlově řízená doprava světelným signalizačním zařízením

 

úplná uzavírka

křižovatky ulic Mostní a

U Opavice

23. 7. – 25. 7. 2020

oprava mostu – umístění stavební techniky

ul. U Střelnice

ul. Otáhalova

ul. Sadová

I/11 – ul. Krnovská

částečná uzavírka

mostu ev. č. 11-125

(v blízkosti Raketa bowling)

I. etapa pravá polovina

4.5. – 30. 6. 2020

 

II. etapa levá polovina

1. 7. – 31.10.2020

Oprava mostu

Kyvadlově řízená doprava světelným signalizačním zařízením

I/11 – ul. Krnovská

Jednosměrná uzavírka v úseku od okružní křižovatky ul. Krnovská x Vančurova po ul. Žižkova ve směru ven z centra města Opavy. Ve směru do centra povolen vjezd pouze IZS, MHD, BUS a cyklistům.

27. 4. 2020 – 30.11.2020

Rekonstrukce kanalizace

Vozidla do 3,5t mají na ul. Krnovská vjezd povolen pouze ve směru ven z centra. Objízdná trasa pro opačný směr je vedena po ul. Palhanecká, Rolnická, a dále
po severním obchvatu – východní část.

Hlučínská, Ratibořská, Praskova, Nádražní okruh, Olbrichova, Krnovská

 

Ve směru do centra povolen vjezd pouze IZS, MHD, BUS a cyklistům.

 

Pro vozidla nad 3,5t ze všech směrů je navržena objízdná trasa ul. Palhanecká, Rolnická, a dále
po severním obchvatu – východní část

ul. 17. listopadu

dopravní omezení

- provoz zachován

 

úplná uzavírka parkoviště podél ul. Bílovecké

 

úplná uzavírka od sběrného dvora po dům č. p. 900/9

 

úplná uzavírka od domu č. p. 900/9 po dům č. p. 907/14

 

úplná uzavírka od domu č. p. 909/16 po dům č. p. 912/22

 

úplná uzavírka od domu č. p. 934/29 po dům č. p. 389/81

 

úplná uzavírka mezi ul. Gudrichova a ul. Bílovecká

 

úplná uzavírka v celém rozsahu (všech výše uvedených úseků)

20. 4. – 22. 4. 2020

 

 

23. 4. – 15. 5. 2020

 

 

 

16. 5. – 6. 6. 2020

 

 

 

7. 6. – 28. 6. 2020

 

 

 

29. 6. – 17. 7. 2020

 

 

 

18. 7. – 7. 8. 2020

 

 

 

8. 8. – 23. 8. 2020

 

 

 

24. 8. – 26. 8. 2020

přípravné práce (frézování)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

investiční akce SMO – rekonstrukce sídliště

17. Listopadu – II. etapa

 

 

 

 

 

Po celou dobu bude vjezd do sběrného dvora zajištěn kromě cca 2 dnů, kdy bude prováděna pokládka živice

 

 

 

ul. 17. Listopadu

ul. Bílovecká

sil. II/464

mezi obcemi Opava-Podvihov a Hlubočec

Částečná uzavírka (zúžená vozovka) v místě silničního propustku ev. č. 464-011P v km 11,458

25. 5. – 4. 7. 2020

 

 

 

 

 

Rekonstrukce propustku

 

 

 

 

 

Sil. III/0577 v obci Holasovice – most

ev. č. 0577-2

Úplná uzavírka mostu ev. č. 0577-2 přes řeku Opavu v obci Holasovice  směr Polsko

1. 4. – 31. 7. 2020

Úprava předpolí mostu

Pro veškerou dopravu bez objízdné trasy, náhradní trasou pro vozidla zemědělské techniky bude provizorní brod

sil. II/465

částečná uzavírka sil. II/465 v úseku mezi obcemi Těškovice
a Kyjovice v místě silničního propustku ev. č. 465-060P
v km 15,637

27. 7. – 11. 9. 2020

Rekonstrukce silničního propustku ev. č. 465-060P

Provoz řízen světelným signalizačním zařízením

ul.  Dostojevského

Úplná uzavírka

mezi křižovatkami s ul. Čajkovského a s ul. Tolstého

29. 6. – 18. 7. 2020

oprava havárie kanalizace

směr k ul. Olomoucká

ul. Dostojevského

ul. Čajkovského

ul. Palackého

ul. Olomoucká

 

směr od ul. Olomoucká

ul. Olomoucká

ul. Purkyňova

ul. Englišova

ul. Dostojevského

I/46

Slavkov – Litultovice

v km 104,470 – 108,500

mezi obcemi Slavkov a Litultovice a dále dopravní omezení na sil. č. III/44342 a III/44344 a MK Kostelníkova a U Sušárny

I. část

částečná uzavírka

 

 

 

 

II. část

částečná uzavírka

8 etap v délce

800 – 1000 m

 

III. část

částečná uzavírka

lokální omezení

29. 6. – 30. 6. 2020

 

 

 

 

 

1. 7. – 8. 7. 2020

 

 

 

 

9. 7. – 22. 7. 2020

frézování povrchu

 

 

 

 

recyklace vozovky

 

 

 

dokončovací práce

provoz řízen pomocí proškolených pracovníků, uzavírka jízdního pruhu v délce max. 100 m

 

provoz řízen pomocí světelného signalizačního zařízení

 

 

 

 

III/4668 v Háji ve Slezsku

částečná uzavírka sil. III/4668 na ul. Pod Ostrou hůrkou v obci Háj ve Slezsku v úseku od křižovatky se sil. III/4666 po křižovatku se silnicí III/46610

 

úplná uzavírka

sil. III/4668 na ul. Pod Ostrou hůrkou v obci Háj ve Slezsku v úseku od křižovatky se sil. III/4666 po křižovatku se silnicí III/46610

20. 7. – 26. 7. 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. 7. – 2. 8. 2020

frézování celého úseku

 

 

 

 

 

 

 

 

pokládka nového povrchu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obj. trasa vede po sil.:

III/4666 ul. Na Hájku,

III/4673 ul. A. Vaška

III/46610 ul. Sl. odboje

II/461 – jižní obchvat Opavy

úplná uzavírka jižního obchvatu (sil. II/461) mezi ul. Bílovecká (sil. II/464) a ul. Hradecká (I/57)

22. 8. 2020

sportovní akce

obj. trasa vede po sil. II/464 ul. Bílovecká

I/57 ul. Hradecká