Uzavírky

Aktuální informace zásadních změn dopravního značení, uzávěr silnic, MK na území města Opavy a v rámci správního obvodu Magistrátu města Opavy – připravovaných a vydaných zdejším odborem dopravy.

Aktuální dopravní situaci najdete na webu Jednotného systému dopravních informací pro ČR www.dopravniinfo.cz.

Uzavírky, omezení provozu:

Komunikace

Místo

Termín

Důvod

Objízdná trasa

I/11

Opava – Komárov

Omezení – zákaz vjezdu vozidel
těžších 20t
(jediné vozidlo 30t)

most ev. č. 11-133

ul. Ostravská, Opava – Komárov

 

listopad 2019 – duben 2020

 

(akce ŘSD a

KÚ MSK)

 

 

Aktuální snížení nejvyšší zatížitelnosti mostu

II/467 – Štítina

Kravaře

I/56 Velké Hoštice

I/56 Malé Hoštice

III/05713

ul. Zámecká
v Hradci nad Moravicí

Omezení – zákaz vjezdu vozidel
těžších 8t
(jediné vozidlo 30t)

most evidenční

č. 05713-1

 

od prosince 2019

do opravy mostu

Aktuální snížení nejvyšší
zatížitelnosti mostu

Objízdná trasa
se nestanovuje