Uzavírky

Aktuální informace zásadních změn dopravního značení, uzávěr silnic, MK na území města Opavy a v rámci správního obvodu Magistrátu města Opavy – připravovaných a vydaných zdejším odborem dopravy.

Aktuální dopravní situaci najdete na webu Jednotného systému dopravních informací pro ČR www.dopravniinfo.cz.

Uzavírky, omezení provozu:

Sil. III/0577 v obci Holasovice – most

ev. č. 0577-2

Úplná uzavírka mostu ev. č. 0577-2 přes řeku Opavu v obci Holasovice  směr Polsko

1. 4. – 30. 4. 2021

Úprava předpolí mostu

bez objízdné trasy

sil. II/461 – jižní obchvat Opavy

Na sil. I/11 na ul. Ostravská dopravní omezení v režimu 2 + 1 (jeden jízdní pruh směr Ostrava; 2 jízdní pruhy směr Opava)

 

Úplná uzavírka sil. II/461 v místě napojení na sil. I/11 pro vozidla nad 12 m délky a vozidla nad 10 t okamžité hmotnosti

 

28.12. – 15.06.2020

 

stavební práce - vybudování nového napojení sil. II/461 na sil. I/11 v Opavě-Komárově

(I. etapa)

objízdná trasa pro

vozidla nad 10 t a nad 12 m délky

Opava-Komárov

I/11 Opava

III/4642 ul. Těšínská

Nádražní okruh

I/57 ul. Hradecká

II/461 jižní obchvat Opava-Komárov