Uzavírky

Aktuální informace zásadních změn dopravního značení, uzávěr silnic, MK na území města Opavy a v rámci správního obvodu Magistrátu města Opavy – připravovaných a vydaných zdejším odborem dopravy.

Aktuální dopravní situaci najdete na webu Jednotného systému dopravních informací pro ČR www.dopravniinfo.cz.

Uzavírky, omezení provozu:

Komunikace

Místo

Termín

Důvod

Objízdná trasa

I/11

Opava – Komárov

Omezení – zákaz vjezdu vozidel těžších 20t (jediné vozidlo 30t)

most ev. č. 11-133

ul. Ostravská, Opava – Komárov

 

listopad 2019 – duben 2020

 

(akce ŘSD a

KÚ MSK)

 

 

Aktuální snížení nejvyšší zatížitelnosti mostu

II/467 – Štítina

Kravaře

I/56 Velké Hoštice

I/56 Malé Hoštice

III/05713

ul. Zámecká v Hradci nad Moravicí

Omezení – zákaz vjezdu vozidel těžších 8t (jediné vozidlo 30t)

most evidenční

č. 05713-1

 

od prosince 2019

do opravy mostu

Aktuální snížení nejvyšší zatížitelnosti mostu

Objízdná trasa se nestanovuje

ul. Mostní

úplná uzavírka mostu na ul. Mostní

1. 4. – 30.11.2020

Oprava mostu

ul. Rolnická

ul. Ratibořská

ul. Nákladní

ul. Rybářská

ul. Sadová

 

uzavírka cyklostezky mezi ul. Příčná a mostem na ul. Mostní

15. 3. – 30.11.2020

Oprava mostu

 

 

na ul. Mostní v úseku mezi ulicemi Vojanova a U Opavice průjezdný 1 jízdní pruh –

Provoz řízen SSZ

1. 4. – 30.11.2020

Oprava mostu

Kyvadlově řízená doprava světelným signalizačním zařízením

ul. Mrštíková

ul. Boční

ul. Hranička

úplná uzavírka

24. 2. – 30. 6. 2020

Oprava kanalizace

Dopravní obsluze vjezd povolen

I/11 – ul. Krnovská

uzavírka mostu ev. č. 11-125

(v blízkosti Raketa bowling)

I. etapa pravá polovina

4.5. – 30. 6. 2020

 

II. etapa levá polovina

1. 7. – 31.10.2020

Oprava mostu

Kyvadlově řízená doprava světelným signalizačním zařízením

I/11 – ul. Krnovská

Jednosměrná uzavírka v úseku od okružní křižovatky ul. Krnovská x Vančurova po ul. Žižkova ve směru ven z centra města Opavy. Ve směru do centra povolen vjezd pouze IZS, MHD, BUS a cyklistům.

27. 4. 2020 – 30.11.2020

Rekonstrukce kanalizace

Vozidla do 3,5t mají na ul. Krnovská vjezd povolen pouze ve směru ven z centra. Objízdná trasa pro opačný směr je vedena po ul. Palhanecká, Rolnická, a dále po severním obchvatu – východní část.

Hlučínská, Ratibořská, Praskova, Nádražní okruh, Olbrichova, Krnovská

 

Ve směru do centra povolen vjezd pouze IZS, MHD, BUS a cyklistům.

 

Pro vozidla nad 3,5t ze všech směrů je navržena objízdná trasa ul. Palhanecká, Rolnická, a dále po severním obchvatu – východní část

ul. 17. listopadu

dopravní omezení

- provoz zachován

 

úplná uzavírka parkoviště podél ul. Bílovecké

 

úplná uzavírka od sběrného dvora po dům č. p. 900/9

 

úplná uzavírka od domu č. p. 900/9 po dům č. p. 907/14

 

úplná uzavírka od domu č. p. 909/16 po dům č. p. 912/22

 

úplná uzavírka od domu č. p. 934/29 po dům č. p. 389/81

 

úplná uzavírka mezi ul. Gudrichova a ul. Bílovecká

 

úplná uzavírka v celém rozsahu (všech výše uvedených úseků)

20. 4. – 22. 4. 2020

 

 

23. 4. – 15. 5. 2020

 

 

 

16. 5. – 6. 6. 2020

 

 

 

7. 6. – 28. 6. 2020

 

 

 

29. 6. – 17. 7. 2020

 

 

 

18. 7. – 7. 8. 2020

 

 

 

8. 8. – 23. 8. 2020

 

 

 

24. 8. – 26. 8. 2020

přípravné práce (frézování)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

investiční akce SMO – rekonstrukce sídliště

17. Listopadu – II. etapa

 

 

 

 

 

Po celou dobu bude vjezd do sběrného dvora zajištěn kromě cca 2 dnů, kdy bude prováděna pokládka živice

 

 

 

ul. 17. Listopadu

ul. Bílovecká

sil. II/464

mezi obcemi Opava-Podvihov a Hlubočec

Částečná uzavírka (zúžená vozovka) v místě silničního propustku ev. č. 464-011P v km 11,458

 

úplná uzavírka v místě silničního propustku ev. č. 464-011P v km 11,458

18. 5. – 22. 5. 2020

a

25. 5. – 4. 7. 2020

 

 

 

 

23. 5. – 24. 5. 2020

Rekonstrukce propustku

 

 

 

 

 

 

 

sil. III/4646 směr Pustá Polom

sil. III/4648 směr Hlubočec

Sil. III/4642 ul. Těšínská v Opavě

Dopravní omezení – částečná uzavírka jednoho jízdního pruhu v místě:

od světelné křižovatky u Slezského gymnázia po křižovatku s ul. Jateční – práce budou prováděny v etapách

25. 4. – 30. 6. 2020

Rekonstrukce 8 revizních šachet

Silnice vždy průjezdná – práce budou prováděny v etapách

Sil. III/0577 v obci Holasovice – most

ev. č. 0577-2

Úplná uzavírka mostu ev. č. 0577-2 přes řeku Opavu v obci Holasovice  směr Polsko

1. 4. – 31. 7. 2020

Úprava předpolí mostu

Pro veškerou dopravu bez objízdné trasy, náhradní trasou pro vozidla zemědělské techniky bude provizorní brod

sil. I/46 ul. Olomoucká

Jednosměrná uzavírka v úseku mezi ulicemi Lidická – Husova

4. 5. – 31. 5. 2020

Rekonstrukce kanalizace

Vjezd povolen pouze ve směru ven z centra.

Ve směru do centra bude umožněn vjezd pouze vozidlům stavby, IZS a BUS. Pro vozidla ve směru do centra je navržena objízdná trasa po ul. Vančurova,

ul. Krnovská a

ul. Husova,

ul. Bochenkova

sil. I/46 ul. Olomoucká

dopravní omezení

- provoz zachován

v úseku mezi ulicemi Lidická – Železničářská (LIDL)

 

 

 

Úplná uzavírka  v úseku mezi ulicemi Lidická – Železničářská (LIDL)

 

 

 

1. 6. – 5. 6. 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

6. – 7. 6. 2020

přípravné práce (frézování)

 

 

 

 

 

 

 

Pokládka živice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

objízdná trasa po ul. Vančurova,

ul. Krnovská

ul. Tylova v Opavě

Úplná uzavírka ulice Tylova od RD č. p. 220 na konec ul. Tylova

18. 5. – 5. 6. 2020

Výkopové práce – napojení IS

 

Ul. Lomená

Úplná uzavírka ulice Lomená v místě křížení s ul. Bílovecká

2. – 4. 6. 2020

Výkopové práce

vjezd na ul. Lomenou a výjezd z ul. Lomené bude z ul. Hlavní (obousměrný provoz)