Uzavírky

Aktuální informace zásadních změn dopravního značení, uzávěr silnic, MK na území města Opavy a v rámci správního obvodu Magistrátu města Opavy – připravovaných a vydaných zdejším odborem dopravy.

Aktuální dopravní situaci najdete na webu Jednotného systému dopravních informací pro ČR www.dopravniinfo.cz.

Uzavírky, omezení provozu:

Komunikace

Místo

Termín

Důvod

Objízdná trasa

I/11

Opava – Komárov

Omezení – zákaz vjezdu vozidel těžších 20t (jediné vozidlo 30t)

most ev. č. 11-133

ul. Ostravská, Opava – Komárov

listopad 2019 – prosinec 2020

 

(akce ŘSD a

KÚ MSK)

Aktuální snížení nejvyšší zatížitelnosti mostu

II/467 – Štítina

Kravaře

I/56 Velké Hoštice

I/56 Malé Hoštice

ul. Mostní

úplná uzavírka mostu na ul. Mostní

1. 4. – 30.11.2020

Oprava mostu

ul. Rolnická

ul. Ratibořská

ul. Nákladní

ul. Rybářská

ul. Sadová

 

úplná uzavírka cyklostezky mezi ul. Příčná a mostem na ul. Mostní

15. 3. – 30.11.2020

Oprava mostu

 

 

částečná uzavírka

na ul. Mostní v úseku mezi ulicemi Vojanova a U Opavice průjezdný 1 jízdní pruh –

Provoz řízen SSZ

1. 4. – 30.11.2020

Oprava mostu

Kyvadlově řízená doprava světelným signalizačním zařízením

I/11 – ul. Krnovská

částečná uzavírka

mostu ev. č. 11-125

(v blízkosti Raketa bowling)

I. etapa pravá polovina

4.5. – 30. 6. 2020

 

II. etapa levá polovina

1. 7. – 31.10.2020

Oprava mostu

Kyvadlově řízená doprava světelným signalizačním zařízením

I/11 – ul. Krnovská

úplná uzavírka v úseku od okružní křižovatky ul. Krnovská x Vančurova po most ev. č. 11-125

26. 9. – 27. 9. 2020

Pokládka živice

Objízdná trasa:

 

vozidla do 12 t:

okružní křiž. v Jaktaři, ul. Palhanecká,

ul. Rolnická, ul. Vrchní, ul. Ratibořská, ul. Praskova, ul. Nádražní okruh, ul. Olbrichova, DTTO v opačném směru

 

vozidla nad 12 t:

ul. Palhanecká, Rolnická, severní obchvat, ul. Hlučínská, ul. Ratibořská, ul. Praskova, ul. Nádražní okruh, ul. Olbrichova, DTTO v opačném směru

Sil. III/0577 v obci Holasovice – most

ev. č. 0577-2

Úplná uzavírka mostu ev. č. 0577-2 přes řeku Opavu v obci Holasovice  směr Polsko

1. 4. – 30. 4. 2021

Úprava předpolí mostu

bez objízdné trasy

ul. Mostní

dopravní omezení ul. Mostní v úseku mezi ul. Rybářská a ul. Vojanova

15. 8. – 31.10.2020

výměna vodovodního řadu, vč. přípojek + rekonstrukce revizních šachet

Na ul. Mostní mezi ul. Sadová a Vojanova bude jednosměrný provoz směrem od ul. Vojanova, a dále z tohoto omezení vyplývající režimy na objízdných trasách dle přechodného dopravního značení.

 

obj. trasa:

Sadová,

Myslivcova,

Rybářská,

Oblouková,

U Dubového mlýna, Vojanova

sil. II/461 – jižní obchvat Opavy

úplná uzavírka jižního obchvatu (II/461) od odbočení na ulici Hlavní v Opavě Kylešovicích po napojení na I/11 v Opavě-Komárově

7. 9. – 14. 12. 2020

 

stavební práce - vybudování nového napojení sil. II/461 na sil. I/11 v Opavě-Komárově

(I. etapa)

objízdná trasa:

vozidla do 3,5 t

Opava-Komárov

III/4662

Raduň

II/464

Opava-Kylešovice

 

vozidla nad 3,5 t

Opava-Komárov

I/11 Opava

III/4642 ul. Těšínská

Nádražní okruh

II/464 ul. Janská

II/464 ul. Bílovecká

Opava-Kylešovice

ul. Žižkova

úplná uzavírka

ul. Žižkova mezi křižovatkou s 

ul. Jaselská a sportovní halou

29. 9.

– 31. 10. 2020

stavební práce v rámci stavby „Propojení Krnovská – Žižkova – stavební úprava křižovatky“

objízdná trasa:

pro vozidla do 3,5 t:

I/11 Krnovská

ul. U Náhonu

ul. Jaselská

 

pro vozidla nad 3,5 t:

(mimo vozidla přepravující náklad, který může způsobit znečištění vody)

 

vozidla do 12 t:

III/01130 – Palhanecká

III/01130 – Rolnická

III/01130 – Vrchní

I/46 – Ratibořská

I/46 – Praskova

 

vozidla nad 12 t:

III/01130 – Palhanecká

III/01129h – U Dráhy

I/11 přes okružní kř. na I/56 – Hlučínská

I/46 – Ratibořská

I/46 – Praskova

ul. Pekařská

ul. Nákladní

úplná uzavírka

ul. Nákladní v úseku:

Od okružní křižovatky před OC Breda po křižovatku s ul. Pekařská

 

ul. Pekařská v úseku:

od křižovatky s ul. Nákladní po most přes řeku Opavu

4.10.2020

12:00 – 18:00

SPORTOVNÍ AKCE

- Běžecký závod

 

Sil. II/464 na ul. Bílovecká, MK na ul. Gudrichova a MK na ul. Na Horní hrázi v Opavě

úplná uzavírka komunikací v úseku žel. přejezdů P 7806

P 7807 a P 7808:

 

sil. II/464 na ul. Bílovecká

(přejezd P 7806)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ul. Gudrichova (přejezd P 7807)

 

 

 

ul. Na Horní hrázi (přejezd P 7808)

uzavírka pro dopravu
a pěší

3. 10. 2020

13:00 – 19:00

 

uzavírka pro dopravu

17. 10. 2020

14:00 – 20:00

 

uzavírka pro dopravu

18. 10. 2020

13:00 – 20:00

 

 

uzavírka pro dopravu a pěší

4. 10. 2020

9:00 – 13:00

 

 

 

 

uzavírka pro dopravu

4. 10. 2020

15:00 – 19:00

oprava železničních přejezdů

 

 

 

 

 

objížďka pro ul. Bíloveckou:

pro vozidla s výškou do 3,5m a pěší:

bude vedena po ul. Boženy Němcové a ul. Gudrichova

 

pro vozidla s výškou nad 3,5m:

od křižovatky sil. I/46 ul. Praskova, III/4642 ul. Nádražní okruh, II/464 ul. Jánská a I/11 ul. Nádražní okruh bude vedena po sil. I/11 ul. Nádražní okruh, sil. I/57 ul. Hradecká přes okr. křiž. se sil. II/461 na MK ul. Hlavní

 

objížďka pro ul. Gudrichovu:

pro vozidla i pěší bude vedena po ul. Boženy Němcové a sil. II/464 ul. Bílovecká

 

objížďka pro ul. Na Horní hrázi:

ul. Hlavní, od okr. křiž sil. II/461 a I/57 bude vedena po sil. I/57 směr Opava

      pro vozidla