Uzavírky

Aktuální informace zásadních změn dopravního značení, uzávěr silnic, MK na území města Opavy a v rámci správního obvodu Magistrátu města Opavy – připravovaných a vydaných zdejším odborem dopravy.

Aktuální dopravní situaci najdete na webu Jednotného systému dopravních informací pro ČR www.dopravniinfo.cz.

Uzavírky, omezení provozu:

Komunikace

Místo

Termín

Důvod

Objízdná trasa

I/11

Opava – Komárov

Omezení – zákaz vjezdu vozidel těžších 20t (jediné vozidlo 30t)

most ev. č. 11-133

ul. Ostravská, Opava – Komárov

 

listopad 2019 – duben 2020

 

(akce ŘSD a

KÚ MSK)

 

 

Aktuální snížení nejvyšší zatížitelnosti mostu

II/467 – Štítina

Kravaře

I/56 Velké Hoštice

I/56 Malé Hoštice

III/05713

ul. Zámecká v Hradci nad Moravicí

Omezení – zákaz vjezdu vozidel těžších 8t (jediné vozidlo 30t)

most evidenční

č. 05713-1

 

od prosince 2019

do opravy mostu

Aktuální snížení nejvyšší zatížitelnosti mostu

Objízdná trasa se nestanovuje

ul. Mostní

úplná uzavírka mostu na ul. Mostní

1. 4. – 30. 11. 2020

Oprava mostu

ul. Rolnická

ul. Ratibořská

ul. Nákladní

ul. Rybářská

ul. Sadová

 

uzavírka cyklostezky mezi ul. Příčná a mostem na ul. Mostní

15. 3. – 30. 11. 2020

Oprava mostu

 

 

na ul. Mostní v úseku mezi ulicemi Vojanova a U Opavice průjezdný 1 jízdní pruh –

Provoz řízen SSZ

1. 4. – 30. 11. 2020

Oprava mostu

Kyvadlově řízená doprava světelným signalizačním zařízením

ul. Mrštíková

ul. Boční

ul. Hranička

úplná uzavírka

24. 2. – 30. 5. 2020

Oprava kanalizace

Dopravní obsluze vjezd povolen

I/11 – ul. Krnovská

uzavírka mostu ev. č. 11-125

(v blízkosti Raketa bowling)

I. etapa pravá polovina

16. 3. – 30. 6. 2020

 

 

II. etapa levá polovina

1. 7. – 31. 10. 2020

Oprava mostu

Kyvadlově řízená doprava světelným signalizačním zařízením

ul. Čapákovo nábřeží

úplná uzavírka v místě křížení s ul. Mostní

(ul. Mostní bude průjezdná)

16. 3. 2020

Přeložka VN

ul. Hořicova

ul. Wolkerova

ul. Mostní