silnice II/464 na ul. JANSKÁ, MK STRATILOVA, MK HORNÍ SCHODY

 

uzavírka silnice II/464 na ul. JANSKÁ, MK STRATILOVA, MK HORNÍ SCHODY

Za účelem:       realizace stavby „Opava, ul. Horní schody, Stratilova, Janská – rekonstrukce stoky AG“

Termín:             01.06.2024 – 09.08.2024

Za účelem:       realizace stavby „Opava, ul. Stratilova – vodovod“

Termín:             01.07.2024 – 31.10.2024

 

DZ-2.1 – 2.3     01.06.2024 – 30.06.2024

uzavírka sil. II/464 Janská (cca od domu č. 22 po kř. s ul. Stratilova – MIMO BUS a IZS - provoz řízen SSZ

uzavírka ul. Stratilova od ul. Janská po firmu FORD MALÝ A VELKÝ a uzavírka chodníku podél výkopu na neuzavřené části ul. Stratilova bude obousměrný provoz

DZ-2.4              21.07.2024 – 09.08.2024

zavírka ul. Stratilova od firma FORD MALÝ A VELKÝ směrem na ul. Horní schody

DZ-1                 01.07.2024 – 20.07.2024

uzavírka ul. Stratilova od sil. II/464 Janská po vjezd do firmy FORD MALÝ A VELKÝ spol. s r.o. objízdná trasa po sil. II/464 Janská, MK Březinova

DZ-2                 21.07.2024 – 09.08.2024

uzavírka ul. Stratilova od fa FORD MALÝ A VELKÝ a uzavírka ul. Horní schody

uzavírka chodníku podél výkopu na ul. Stratilova a ul. Horní schody

DZ-3                 10.08.2024 – 10.10.2024

uzavírka ul. Stratilova od ul. Horní schody po dům Stratilova č. 3 – po 50 m

uzavírka chodníku podél výkopu, na protější straně u přípojek přechodové lávky

DZ-4                 11.10.2024 – 25.10.2024

uzavírka ul. Stratilova od domu č. 3 do poloviny ul. Březinova – bude uzavřen pravý jízdní pruh ve směru na sil. II/464 Janská

DZ-5                 25.10.2024 – 31.10.2024

uzavírka ul. Stratilova v celém rozsahu po dobu 1 – 2 dny z důvodu obnovy živice

 

Objízdné trasy při uzavírce silnice II/464 Janská:      

ze sil. II/464 Bílovecká na MK Gudrichova případně MK Boženy Němcové, MK Rooseveltova, MK Tyršova a sil. I/11 Nádražní okruh

pro vozidla nad 3,5 t

od kř. „BEZRUČ“ po sil. I/11 Nádražní okruh, sil. I/57 Hradecká, na OK na sil. II/461 směr Bílovec a na MK Hlavní směr Kylešovice

provoz MHD:    Po celou dobu trvání dopravního omezení budou linky MHD projíždět po ul. Janské bez omezení. Trolejové vedení v úsecích pracovních míst bude posunuto tak, aby byl zajištěn bezpečný průjezd trolejbusů (částečně po chodníku a cyklostezce).