Samostatné pracoviště interní auditor

Pracovník interního auditu: Ing. Jiří Dubový

Činnosti samostatného pracoviště:

  • zpracovává střednědobé a roční plány interního auditu,
  • provádí interní audity v rámci SMO na základě schváleného ročního plánu v souladu se Zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě,
  • provádí mimořádné interní audity na základě pověření primátora Statutárního města Opavy,
  • poskytuje poradenské a konzultační činnosti v rámci SMO,
  • na základě pověření primátora města se účastní finančních kontrol u městem zřízených příspěvkových organizací,
  • zpracovává výroční zprávy o provedených interních auditech,
  • v souladu s ustanovením Zákona 255/2012 Sb., o kontrole, zpracovává roční přehled všech kontrol realizovaných v rámci SMO,
  • v rámci pracovní skupiny Ministerstva financí se účastní připomínkového procesu nově připravovaných legislativních úprav v oblasti interního auditu ve veřejné správě,
  • spolupracuje s Českým institutem interních auditorů.