Válečné hroby

Péči o válečné hroby upravuje zákon 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Vedením evidence jsou dle tohoto zákona pověřeny obecní úřady obcí s rozšířenou působností (ORP), krajské úřady a Ministerstvo obrany ČR.

Obecnímu úřadu ORP zákon ukládá:

  • vést evidenci válečných hrobů a pietních míst v jeho správním obvodu,
  • informovat příslušný krajský úřad o počtech a o stavu válečných hrobů a pietních míst (dále VH/PM) v evidenci.

 

Informace o válečných hrobech a pietních místech jsou shromažďovány na webových stránkách Ministerstva obrany ČR, které provozuje veřejně přístupný portál  Péče o válečné hroby www.valecnehroby.army.cz

Na tomto portálu je možné získat komplexní informace a přehled o válečných hrobech na území České republiky a dalších států, včetně možnosti vyhledávání v mapě nebo vyhledávání pohřbeného podle jména, národnosti či data narození.

Správu a evidenci záznamů o válečných hrobech za území ORP Opava vede a spravuje odbor kanceláře tajemníka Magistrátu města Opavy Kontakt.

Životní situace Válečné hroby a pietní místa