V roce 2020 na podzim uplyne 200 let od setkání význačných představitelů evropské politiky v Opavě roku 1820. Nikdy předtím a ani poté se již nestalo, aby se v jeden okamžik v našem městě setkali nejvyšší zástupci velmocí  - v tomto případě ruský car, rakouský císař, pruský korunní princ. Kongres probíhal dva měsíce a po tuto dobu muselo naše město poskytnout zázemí i zábavu pro všechny účastníky. Ať už se nám výsledky kongresu líbí či nikoliv, nikdo již tuto událost z naší historie nevymaže. A protože většina obyvatel města o ní ani neví, pokládáme za důležité ji v době dvousetletého výročí připomenout řadou akcí.

Do připomínky Opavského kongresu se zapojila řada opavských institucí: kromě statutárního města Opavy jsou to Opavská kulturní organizace, p.o., Slezské zemské muzeum, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, Slezské divadlo Opava, Slezská univerzita v Opavě a Zemský archiv v Opavě.

Více informací o Opavském kongresu použijte odkaz - Co to byl Opavský kongres

Reportáž ČT o Opavském kongresu najdete zde.

Opavský kongres Místa paměti zde.

Akce k Opavskému kongresu