V roce 2020 uplynulo 200 let od setkání význačných představitelů evropské politiky v Opavě roku 1820. Nikdy předtím a ani poté se již nestalo, aby se v jeden okamžik v našem městě setkali nejvyšší zástupci velmocí  - v tomto případě ruský car, rakouský císař, pruský korunní princ. Kongres probíhal dva měsíce a po tuto dobu muselo naše město poskytnout zázemí i zábavu pro všechny účastníky.

Do připomínky Opavského kongresu se zapojila řada opavských institucí: kromě statutárního města Opavy jsou to Opavská kulturní organizace, p.o., Slezské zemské muzeum, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, Slezské divadlo Opava, Slezská univerzita v Opavě a Zemský archiv v Opavě.

Na následujících odkazech najdete nejen informace o kongresu, ale také výstupy z jednotlivých akcí k připomínce kongresu pořádaných.

Více informací o Opavském kongresu použijte odkaz - Co to byl Opavský kongres

Akce k Opavskému kongresu

Empírové soirée na raduňském zámku

Empírové soirée na raduňském zámku

Fotogalerie ze slavnosti na zámku

Více »

Exteriérová výstava Opavský kongres 1820: Místa paměti

Exteriérová výstava Opavský kongres 1820: Místa paměti

Exteriérová výstava o místech spojených s pobytem evropských osobností

Více »Opava v roce 1820 aneb Trocha historie nikoho nezabije

Opava v roce 1820 aneb Trocha historie nikoho nezabije

Čtyřdílný seriál ze života kongresových hostů

Více »

Publikace Opavský kongres 1820 – Křižovatka evropské diplomacie

Publikace Opavský kongres 1820 – Křižovatka evropské diplomacie

Čtenáři je nastíněn průběh událostí, jejich klíčoví aktéři a reálie prostředí, ve kterém se pohybovali.

Více »

Pamětní deska

Pamětní deska

Trvalá připomínka v místě, kde probíhala jednání

Více »