Exteriérová výstava Opavský kongres 1820: Místa paměti

Datum konání akce: Místa paměti (14. 9. 2020 – 28. 2. 2021)

Místa spojená s pobytem evropských osobností připomněla exteriérová výstava, která byla instalována v ulicích města. Opavané na devíti zastaveních zjistili, ve kterých budovách byl ubytován rakouský císař, ruský car nebo olomoucký arcibiskup, ale jak tyto stavby v éře kongresu vypadaly, seznámili se také s podobou slavobrány postavenou na počátku ulice Mezi Trhy.

Níže naleznete odkaz na 16 v exteriéru umístěných panelů a jako bonus 3 panely, které byly realizovány pouze elektronicky.

Opavský kongres Místa paměti video zde.

Organizátor akce: Opavská kulturní organizace www.oko-opava.cz

Panely (viz příloha) nerealizované v exteriéru:
Panel č. 17 – Dům krejčího Johanna Wagnera
Panel č. 18 – Hotel U Zlaté koruny Ignáce Krautwursta
Panel č. 19 – Dům jircháře Franze Dominika

Snímky: Kamil Valušek

Ke stažení