Podnikání v evropské unii

Podnikáte nebo obchodujete v Evropské unii? Nebo dokonce v rámci Evropského hospodářského prostoru? Potřebujete poradit? Neznáte příslušné normy nebo legislativu? Neznáte postupy spojené s veřejnými zakázkami v EU? Doporučujeme Vám obrátit se na níže uvedená odborná pracoviště.

Na Magistrátu města Ostravy působí ze zákona Jednotné kontaktní místo pro podnikatele (JKM), které poskytuje poradenství související s tzv. volným pohybem služeb. Cílem je zjednodušení vstup do podnikání v oblasti služeb a to i v jiných členských státech Evropské unie. Zároveň se JKM snaží klientovi zajistit co nejvyšší množství s danou problematikou souvisejících informací a dále mu poskytnout informace na příslušný úřad, který se konkrétní činností zabývá. JKM rovněž poskytuje informace o opravných prostředcích a řešení sporů a poskytuje informace o ochraně spotřebitele v jiných členských státech EU.

Vstupem do Evropské unie se Česká republika stala rovněž součástí systému Solvit, který může pomoci podnikatelům a občanům z členských států, pokud orgán jiného členského státu nesprávně aplikuje právo ES a tím podnikatele nebo občana poškozuje. Podnikatelé se tak mohou obracet o pomoc na tzv. Solvit centra, která působí ve všech státech EU a rovněž v členských státech Evropského hospodářského prostoru, tedy v Norsku, Lichtenštejnsku a na Islandu. V České republice působí Solvit centrum při Ministerstvu průmyslu a obchodu.

V ČR jako v členském státě EU rovněž působí síť Enterprise Europe Network (EEN), jejíž činností je zejména obecné poradenství s podnikáním v jiných členských státech Evropské unie. Zároveň zajišťuje služby pro zvýšení konkurenceschopnosti podniků (informace o vnitřním trhu, legislativě, financích, spolupráci, mezinárodních vazbách a službách, zprostředkování kontaktů), zajišťuje informace z oblastí inovací, transfer technologií a znalostí (informace o inovačních aktivitách, nových technologiích, relevantní legislativě, podpůrných programech), podporuje účast malých a středních podniků v rámcových programech EU pro výzkum (podává informace o výzvách, poskytuje pomoc při identifikaci témat a vyhledávání partnerů, poskytuje projektové poradenství). V naší zemi působí síť EEN pod Centrem pro regionální rozvoj.

Další informace ohledně podnikání v Evropské unii naleznete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu v sekci EU a Vnitřní trh.