Řešitelský tým

ZADAVATEL  

Statutární město Opava

od 1. listopadu 2022
Bc. Petr Popadinec, petr.popadinec@opava-city.cz
náměstek primátora

do 31. října 2022
Ing. Michal Jedlička, michal.jedlicka@opava-city.cz
náměstek primátora - řešitel analytické části

 

Ve věcech technických

Ing. arch. Petr Stanjura, petr.stanjura@opava-city.cz
Vedoucí oddělení hlavního architekta

Ing. Jakub Hvězda, jakub.hvezda@opava-city.cz
Referent inženýrských sítí a dopravy oddělení hlavního architekta

Ing. Dalibor Novotný, dalibor.novotny@opava-city.cz
Vedoucí oddělení, Silniční spr. úřad - Opava a městské části

Ing. Bc. Martin Dostál, martin.dostal@opava-city.cz
Odbor rozvoje města a strategického plánování

Ing. Pavel Gebauer,  pgebauer@mdpo.cz
ředitel společnosti Městský dopravní podnik Opava, a.s.

Bc. Martin Kůs, martin.kus@opava-city.cz
Pracovník vztahů k veřejnosti tiskového oddělení odboru kancelář primátora

ZPRACOVATEL  

UDIMO spol. s. r. o. je stabilní uznávaná dopravně inženýrská a konzultační firma s dlouhou tradicí a rozsahem působnosti po celé České republice. Specializace společnosti je zaměřena na dopravní plánování v oblast silničního a městského dopravního inženýrství, dopravní posouzení územních plánů a zásad územního rozvoje, na veřejnou dopravu, modelování dopravy, řízení mobility, parkování, GIS a na organizaci dopravy. 

Společnost řídí a organizuje zpracování projektu PUMM. Její úlohou je vypracování strategické, analytické a návrhové části dokumentu a koordinace odborných partnerských organizací. Vedení projektu se ujal Ing. Petr Macejka Ph.D.

PARTNER PROJEKTU  

Městský dopravní podnik Opava, a.s. (MDPO) zajišťuje autobusovou a trolejbusovou městskou hromadnou dopravu na území města Opavy. Je členem Ostravského dopravního integrovaného systému. Jako další služby MDPO zajišťuje zájezdovou dopravu, Senior taxi, autoškolu, prodej nafty a CNG, lakovnu a servis autobusů.