Řešitelský tým

ZADAVATEL  
Statutární město Opava
Mgr. Dalibor Halátekdalibor.halatek@opava-city.cz
náměstek primátora

 

Ve věcech technických
Ing. arch. Zdeněk Bendík, zdenek.bendik@opava-city.cz
vedoucí odboru hlavního architekta a územního plánu
Ing. Zuzana Prokšová, zuzana.proksova@opava-city.cz
odbor hlavního architekta a územního plánu

ZPRACOVATEL  
UDIMO, spol. s r.o.

 

UDIMO spol. s. r. o. je stabilní uznávaná dopravně inženýrská a konzultační firma s dlouhou tradicí a rozsahem působnosti po celé České republice. Specializace společnosti je zaměřena na dopravní plánování v oblast silničního a městského dopravního inženýrství, dopravní posouzení územních plánů a zásad územního rozvoje, na veřejnou dopravu, modelování dopravy, řízení mobility, parkování, GIS a na organizaci dopravy. 

Společnost řídí a organizuje zpracování projektu PUMM. Její úlohou je vypracování strategické, analytické a návrhové části dokumentu a koordinace odborných partnerských organizací.

PARTNEŘI  
Accendo – Centrum pro vědu a výzkum o.p.s.

 

Accendo – Centrum pro vědu a výzkum o.p.s. je vědecko – výzkumná organizace působící na celém území České Republiky. Je schválená poradním orgánem vlády – Radou pro výzkum, vývoj a inovace v ČR, za účelem podpory vědeckého výzkumu v regionálních vědách. Svou činností se významně podílí na objevování a mapování procesů ve společnosti, které vedou k trvale udržitelnému rozvoji.

V rámci PUMM je společnost garantem průzkumů veřejného mínění, meetingů, zpracování prezentačních materiálů a webových stránek.

Cross Zlín, a.s.

 

Cross Zlín, a. s. je firma zabývající se vývojem, dodávkou, instalací a údržbou špičkových technologií pro silniční dopravu s 20-ti letou tradicí. Specializací firmy je vývoj a výroba řešení pro inteligentní řízení dopravy, systémy vážení dopravy, systémy pro monitorování dopravního proudu, silniční meteorologie, závorové parkovací systémy a automatické platební terminály.

V rámci PUMM společnost garantuje kapitoly dopravní telematiky a inteligentních dopravních technologií, jejich posouzení a návrh vhodného řešení.

Goudappel Coffeng BV

 

Goudappel Coffeng BV je vedoucí konzultační firmou v Nizozemsku s hlubokou tradicí v řízení mobility a celosvětově uznávaným dodavatelem znalostí dopravního modelování. Specializací společnosti jsou dopravní plánování, řízení letového provozu, regionální a městský rozvoj, GIS, modelování a simulace, veřejná doprava a management životního prostředí.

V rámci PUMM je úlohou společnosti pomoc při tvorbě modelu a prognózy dopravy a odborná konzultační činnost.

VŠB -TU Ostrava Institut environmentálních technologií

 

VŠB-TU Ostrava má za sebou více než 160 let existence. Poskytuje bakalářské, magisterské i doktorské studium na 7 fakultách a ve dvou univerzitních studijních programech v prezenční i kombinované formě. Sama realizuje nebo se spolupodílí na mnoha významných projektech v oblasti výzkumu a vývoje.

V rámci PUMM je vysoká škola garantem problematiky životního prostředí, konkrétně posouzení vlivu dopravy na životní prostředí zpracováním hlukových a rozptylových studií.