Opavou na kole

Cyklistika se stává v Opavě stále populárnějším způsobem trávení volného času. Opavou a jejím okolím v současnosti prochází již 16 cyklotras.

Samotnou Opavou vede síť cyklostezek o celkové délce téměř 22 kilometrů. Nejčastěji jde o stezky pro chodce a cyklisty se společným provozem. Těch je něco kolem 14 kilometrů. Chodníky, které jsou po celé své šířce společné chodcům i cyklistům, přitom po obou skupinách lidí vyžadují jediné – toleranci. Přímo ve městě však nechybí ani úseky cest s vyhrazeným pruhem pro cyklisty nebo značky umožňující cyklistům, na některých místech vjezd do jednosměrek.

Kromě cyklostezek přímo ve městě vedou Opavou také cyklotrasy. Ty jsou značeny žlutými značkami a jedná se o úseky, které vedou po silnicích, dobrých místních a účelových komunikacích. Jejich značení je podobné jako u motorových vozidel. Kromě vzdálenosti nejbližších cílů na značce najdete také symbol kola a číslo dané trasy. To může významně přispět k orientaci. Značení provádí Klub českých turistů.

Druhým typem značení, které užívá Klub českých turistů, je značení tzv. cykloturistických tras. Tyto trasy vedou většinou po horších polních nebo lesních cestách, případně obtížnějším terénem. Jejich značení připomíná turistické značky pro pěší. Místo bílé barvy používané u pěších je ale opět značka ve žlutém provedení. Rozdíl je také ve velikosti značek – aby byly pro cyklisty lépe viditelné, bývají dvojnásobně velké.

Cyklotrasy se dělí celkem do čtyř tříd od mezinárodních tras 1. třídy po místní trasy 4. třídy. Opavou neprochází v současnosti žádná mezinárodní trasa. Nově je zde ale tzv. dálková trasa 2. třídy – Slezská magistrála č. 55 – a jedna regionální trasa 3. třídy – trasa č. 551.

Kompletní přehled o cyklostezkách a cyklotrasách na území města Opavy  naleznete v mapové aplikaci s názvem Cyklodoprava, která je umístěna na mapovém portálu města Opavy.

Slezská magistrála č. 55 (Kravaře - Opava -Úvalno - Krnov - Albrechtice - Heřmanovice - Jeseník)

Tato cyklotrasa vede z lázeňského města Jeseník přes Rejvíz podél Opavice přes Opavu až do Kravař. Odtud se dá lehce dále pokračovat do Hlučína. V Hlučíně se pak lze napojit na mezinárodní Jantarovou stezku č. 5. Slezská magistrála má celkem 111 kilometrů a velká část její trasy vede po nově vybudovaných cyklostezkách. Její výškový rozsah je od 212 m n. m. po 813 m n. m. Na celé trase je rejvízská naučná stezka s mechovými jezírky, několik zámků, vesnická památková rezervace, rozhledna i aquapark. V budoucnu se počítá s tím, že tato trasa by se spojila s trasou č. 56. Nově vzniklá cyklotrasa by se zařadila mezi mezinárodní trasy 1. stupně a vedla by z Bukovce na Jablunkovsku až do Jeseníků. Cyklotrasa by tak spojila východní a západní část Moravskoslezského kraje a také turistickou oblast Jeseníků a Beskyd.

Moravice č. 551 (Kružberk - Hradec nad Moravicí - Opava)

Tato cyklotrasa vedoucí z Opavy na hráz kružberské přehrady měří přibližně 44 kilometrů. Většina trasy vede po silnicích III. třídy nebo po lesních, asfaltových nebo nezpevněných cestách. Mezi hlavní lákadla této trasy patří samotná kružberská přehrada, ale také zámek v Hradci nad Moravicí. Na obou svých koncích se trasa napojuje na další cyklotrasy – v Opavě na Slezskou magistrálu, v Kružberku pak na Odersko (č. 503) nebo Moravskou stezku.

Kromě těchto dvou cyklotras pak Opavou a blízkým okolím vede dalších 14 místních cyklotras v různé délce od pár kilometrů až po několik desítek. Síť cyklotras je navíc budována tak, aby na sebe jednotlivé trasy pokud možno navazovaly.