Osobnosti

Hřbitovy jsou místy kolektivní paměti. Uchovávají trvalou vzpomínku na osoby, které se nějak významně zapsaly do historie určité lokality. Na opavském hřbitově najdeme hroby mnoha významných osob, jejichž život byl nějakým způsobem s Opavou spojen – často třeba jen tím, že zde zemřely. Současně si musíme uvědomit, že ne každý významný Opavan má na hřbitově svůj hrob. Mnoho osobností, které s městem Opavou spojily svůj život, zemřelo mimo Opavu nebo i mimo Slezsko. Opavský hřbitov je rovněž místem posledního odpočinku osob, které se proslavily mimo Opavu a z nějakého důvodu ve městě zemřely nebo sem byly přeneseny jejich tělesné ostatky. S Opavou je spojuje pouze místo jejich posledního odpočinku.

Kromě toho se na hřbitově nacházejí umělecky nebo i jinak zajímavé náhrobky, které upoutají návštěvníkovu pozornost (viz sekce Umělecky zajímavé hroby). Osudy zde pochovaných lidí, i když se nejedná o společensky či politicky výrazné rodiny, jsou rovněž zajímavé a stojí za připomenutí. 

V Opavě se ve středověku, stejně jako v jiných městech, pohřbívalo v blízkosti jednotlivých kostelů. První moderní městský hřbitov byl v roce 1781 otevřen na periferii města směrem na Jaktař. Tento hřbitov měl již zvláštní oddělení pro evangelíky, kteří směli svou víru vyznávat na základě Tolerančního patentu císaře Josefa II. Prvním pochovaným na tomto hřbitově byl 1. listopadu 1789 měšťan Josef Demel. Hřbitov byl v užívání více než sto let, takže jeho kapacita byla během té doby naplněna. Dne 30. června 1891 byl hřbitov uzavřen a v roce 1902 byl zrušen. Ve 30. letech 20. století byl na jeho místě postaven kostel zasvěcený patronce Slezska, svaté Hedvice (mapu s vyznačením stávajících i zaniklých opavských hřbitovů naleznete v sekci Opavské hřbitovy). 

Nový městský hřbitov, otevřený 1. července 1891, byl situován na okraji města směrem na Otice. Byl velkoryse koncipován s možnostmi rozšíření, které bylo uskutečněno za první světové války a ve 20. letech 20. století. Pohřebiště od počátku respektovalo tři dominantní náboženská vyznání. Největší část byla vyhrazená katolíkům. Součástí areálu bylo oddělení pro evangelíky, kde se dnes nachází smuteční síň. Na protější straně se nachází židovský hřbitov, jenž byl před rokem 1891 na dnešní Veleslavínově ulici. Tento starý židovský hřbitov byl zničen za okupace.

Na hřbitově nalezneme hroby mnoha osobností, jako je například básník Petr Bezruč nebo lékař Jan Kolofík, které Opavané znají také proto, že mají ve městě svou ulici. Kromě nich chceme ale připomenout mnoho již pozapomenutých nebo dnes zcela neznámých rodin a osob, které hrály významnou roli v životě zemského hlavního města Opavy v časech habsburské monarchie, nebo v meziválečné Opavě. Je mezi nimi mnoho profesionálních vojáků, politiků, úředníků, ale také značné množství opavských podnikatelů. Jejich aktivity často přispěly k posílení věhlasu našeho města.   

Na současný městský hřbitov byly přenášeny pomníky ze zrušeného hřbitova v místech dnešního kostela sv. Hedviky. Proto je zde mnoho náhrobků z doby před rokem 1891, kdy byl tento hřbitov otevřen. Tímto přesahem postihuje hřbitov i dobu před svým vznikem. Ne náhodou byl ze starého hřbitova přemístěn i náhrobek vůbec prvního pochovaného Josefa Demela z roku 1789, který se na svém místě nachází dodnes (Zobrazit v mapě).

Doposud neexistuje komplexní přehled významných či zajímavých osobností pohřbených na opavském hřbitově. Těm, o kterých víme, že zde spočívají, náleží krátký medailon, který popisuje základní fakta a jejich životní cestu. 

Dějinami hřbitova se v minulosti zabýval například Rudolf Piecek, který ke stoletému výročí existence pohřebiště v roce 1981 uveřejnil o hřbitově populárně pojatý článek a je autorem nevydaného rukopisu. V něm zachycuje osoby, které bylo z jeho pohledu důležité zmínit. Právě tato publikace byla pak dalším zdrojem informací zmíněných v přehledu zobrazovaném nad mapou.

Výčet, který zobrazujeme, není konečný ani uzavřený. Postupem času objevujeme další hroby pozoruhodných jedinců, kteří svůj poslední odpočinek nalezli právě zde.

 

MAPOVÉ APLIKACE