Oddělení hlavního architekta

V organizační struktuře úřadu je vedoucí oddělení hlavního architekta zařazen do přímé působnosti primátora.

Vedoucí oddělení hlavního architekta: Stanjura Petr, Ing. arch.

Činnosti pracoviště hlavního architekta:

 • připravuje odborné podklady a odborná vyjádření pro zástupce města v oblasti architektury, urbanismu a rozvoje města,
 • iniciuje a moderuje společná jednání mezi zástupci města, městských částí, investory a architekty,
 • pracuje na kultivaci veřejného prostoru ve městě,
 • připravuje architektonické a urbanistické soutěže,
 • zapojuje veřejnost do plánování a rozhodování při tvorbě města formou anket, besed, workshopů, výstav, procházek a společného plánování,
 • posiluje partnerství a spolupráci s vysokými školami, odborníky a veřejností,
 • připravuje společně s orgány města náměty pro návrh nového Územního plánu města Opavy a jeho změny,
 • navrhuje a zadává urbanistické a dopravní studie.

V organizační struktuře úřadu je referent oddělení hlavního architekta pro sídelní a krajinnou zeleň zařazen do přímé působnosti primátora.

Referent pro sídelní a krajinnou zeleň oddělení hlavního architekta: Hlavjenková Iva, Ing.

Činnosti pracoviště pro sídelní a krajinnou zeleň:

 • připravuje odborné podklady a odborná vyjádření pro zástupce města v oblasti architektury, urbanismu a rozvoje města,
 • iniciuje a moderuje společná jednání mezi zástupci města, městských částí, investory a architekty,
 • pracuje na kultivaci veřejného prostoru ve městě,
 • připravuje architektonické a urbanistické soutěže,
 • zapojuje veřejnost do plánování a rozhodování při tvorbě města formou anket, besed, workshopů, výstav, procházek a společného plánování,
 • posiluje partnerství a spolupráci s vysokými školami, odborníky a veřejností,
 • připravuje společně s orgány města náměty pro návrh nového Územního plánu města Opavy a jeho změny,
 • navrhuje a zadává urbanistické a dopravní studie.

V organizační struktuře úřadu je referent oddělení hlavního architekta inženýrských sítí a dopravy zařazen do přímé působnosti primátora.

Referent inženýrských sítí a dopravy oddělení hlavního architekta: Hvězda Jakub, Ing.

Činnosti pracoviště inženýrských sítí a dopravy:

 • připravuje odborné podklady a odborná vyjádření pro zástupce města v oblasti architektury, urbanismu a rozvoje města,
 • iniciuje a moderuje společná jednání mezi zástupci města, městských částí, investory a architekty,
 • pracuje na kultivaci veřejného prostoru ve městě,
 • připravuje architektonické a urbanistické soutěže,
 • zapojuje veřejnost do plánování a rozhodování při tvorbě města formou anket, besed, workshopů, výstav, procházek a společného plánování,
 • posiluje partnerství a spolupráci s vysokými školami, odborníky a veřejností,
 • připravuje společně s orgány města náměty pro návrh nového Územního plánu města Opavy a jeho změny,
 • navrhuje a zadává urbanistické a dopravní studie.