Bezručova Opava

Aktuality

Každé září ožívá Opava jedinečným kulturním festivalem, jedním z nejstarších v České republice. Každý rok přináší nové téma, které propojuje film, divadlo, hudbu, výtvarné umění, literaturu, přednášky i happeningy. Několik desítek programů přivádí do města vzácné domácí i zahraniční umělce a zároveň podněcuje k tvorbě místní talenty.

„Jeden z nejstarších českých festivalů.“

Tento kulturní svátek nese od roku 1958 jméno nejznámějšího opavského rodáka, básníka Vladimíra Vaška (1867–1958) alias Petra Bezruče, který se proslavil zejména poezií sociálního protestu ve Slezských písních.

Festival prošel mnoha proměnami a dnes nabízí pestrou škálu všech uměleckých druhů. Festival je monotématický, každoročně festival naplňuje ve svém programu předem stanovené téma: např. Žena v umění, Opava v Evropě, Evropa v Opavě, Svět v divadle, Dítě v nás, Láska – nekonečný příběh, Vesmíry vnitřní, vesmíry vnější, Pravda vítězí! (Někdy vyděsí), Československé kulturní inspirace (2018), Umění a svoboda (2019), Lux in tenebris aneb Světlo vzdělání a výchovy (2020), Síla ženy (2021).

„Babí léto plné kultury.“

Hosty festivalu jsou vynikající čeští, slovenští i zahraniční umělci. Pevnou součástí programu jsou pořady vznikající z iniciativy opavských kulturních organizací a osobností i uměleckých škol. Festivalové téma bývá často podnětem ke vzniku speciálních uměleckých projektů na zakázku festivalu. Program Bezručovy Opavy tradičně doplňuje folklórní přehlídka Chodníčky k domovu.

„Festival všech podob umění.“

Festival Bezručova Opava naplňuje každé září, v období babího léta, město neobyčejným a bohatým kulturním životem. 

Aktuální informace o festivalu najdete na facebookových stránkách.

 

Přehled ročníků Bezručova Opava


Kontakt na pořadatele

Festival Bezručova Opava pořádá Statutární město Opava.
Dramaturg kulturních akcí města: Mgr. Petr Rotrekl
Tel.: 553 756 306, 604 229 363


Předprodej

Předprodej zajišťuje Sluna
Tel.: 553 712 319, 
e-mail: sluna.opava@seznam.cz 
web: http://www.slunaopava.wbs.cz

Hlavní organizátor
 

Sponzoři, partneři festivalu
 

Festival je spolufinancovaný z rozpočtu Moravskoslezského kraje