Dokumenty

AKTUALIZOVANÉ DOKUMENTY Z ROKU 2022:

Návrhy k dalšímu projednání:

 

DOKUMENTY Z ROKU 2015:

Níže naleznete finální verzi kompletní dokumentace PUMM

STRATEGICKÁ ČÁST

ANALYTICKÁ ČÁST

NÁVRHOVÁ ČÁST

STUDIE PROVEDITELNOSTI

VYHODNOCENÍ VLIVU SILNIČNÍ DOPRAVY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ