Často kladené otázky

Vážení klienti, na tomto místě naleznete odpovědi na vybrané často kladené otázky. Informace budeme průběžně doplňovat tak, abyste dostali odpovědi pokud možno na vše, co by vás mohlo zajímat. Pokud zde i přesto nenaleznete požadovanou odpověď, můžete se na nás se svým dotazem obrátit osobně či telefonicky v úředních hodinách oddělení Správy hřbitovů nebo prostřednictvím emailu. Potřebné kontakty naleznete zde.

Jak uzavřít smlouvu?

Smlouva o nájmu hrobového místa (dále jen smlouva)se uzavírá pouze písemnou formou.

Smlouvu lze uzavřít v kanceláři správy hřbitovů na ul. Otická 101, Opava v úředních hodinách nebo na dálku po připsání dané částky na účet Technických služeb s.r.o..

Při uzavírání smlouvy v kanceláři Správy hřbitovů je potřeba předložit doklady totožnosti.

Jak lze platit smlouvu?

Platba je možná v hotovosti nebo uznatelnou platební kartou. Takto je možno platit v kanceláři Správy hřbitovů. Dále je možnost platby převodem částky na účet. Tato platba je preferována u nájemců ze vzdálených míst od Opavy. Po převedení smluvené částky na účet Technických služeb Opava s.r.o. jsou zaslány dva návrhy smlouvy na adresu nájemce, po kontrole údajů a podpisech nájemce jsou obě zaslány zpět na adresu Technických služeb Opava s.r.o., kdy je potvrdíme a jednu zasíláme zpět nájemci. Zde doporučujeme o telefonickou nebo písemnou domluvu délky doby nájmu a tedy i částky, kdy je sdělen variabilní symbol potřebný k přiřazení platby.

Na jak dlouhou dobu je možné zaplatit nájem?

Doba nájmu je stanovena dle Řádu veřejného pohřebiště schváleného MMO. Minimální doba je 5 let a maximální 20 let. Při sjednávání pohřbu s uložením rakve ho hrobu je dle Zákona o pohřebnictví uzavřít smlouvu na tlecí dobu. Ta je uvedena v Řádu veřejného pohřebiště a je stanovena různě pro jednotlivá pohřebiště.

Kolik stojí nájem?

Nájem se vypočítává ze dvou cen, které jsou stanoveny pro jednotlivá pohřebiště. Pouze orientační ceny jsou uvedeny v ceníku, odkaz na ceník městského hřbitova zde a odkaz na ceník ostatních hřbitovů zde. Celkovou částku tvoří cena za nájem a služby s nájmem spojené. Tyto ceny jsou uvedeny za metr čtvereční a rok. K výpočtu je zapotřebí znát rozměr hrobového místa (nejedná se o rozměr hrobového zařízení-pomníku), který je uveden ve smlouvě. Tento rozměr je zpravidla daný návrhem hrobových míst podle předem daného architektonického záměru. Výpočet je tedy metry čtvereční x cena nájmu + metry čtvereční x cena za služby s nájmem spojené x DPH 15%. Vypočtenou částku pak vynásobíme počtem roků (5-20)

Do kdy mám zaplacený/uhrazený nájem?

Tato informace je uvedena ve smlouvě. V případě ztráty smlouvy je možné dubu hrazeného nájmu zjistit osobně v kanceláři Správy hřbitovů, telefonicky nebo e-mailem: hrbitov@tsopava.cz

Jak zjistím číslo hrobového místa/hrobu?

Tato informace je uvedena ve smlouvě v odstavci  I. PŘEDMĚT SMLOUVY jako evidenční číslo. V případě ztráty smlouvy je možné číslo hrobového místa zjistit osobně v kanceláři Správy hřbitovů, telefonicky nebo e-mailem: hrbitov@tsopava.cz