Prevence před koronavirem

Jak se proti nákaze COVID-19 preventivě chránit?

Důležité je postupovat tak, jako při běžném virovém onemocnění, tzn. dodržovat základní hygienická pravidla (podívejte se na návod Jak si správně umývat ruce). Využívat ochranných prostředků.

Jak chránit sebe a své okolí

 

Jaké jsou prostředky ochrany?

Doporučuje se nosit roušku či respirátor, ochranné brýle a rukavice (jakékoliv textilní rukavice, které mohou jedince chránit před přenosem virů).

Jaký je rozdíl mezi rouškou a respirátorem?

Rouška nepředstavuje primárně ochranu před viry a bakteriemi. Jejich hlavním účelem je pouze ochránit okolí, nikoliv člověka, který je nosí. Je lepší nosit alespoň roušku než nemít žádnou ochranu. Pro ochranu před virovými onemocněními opravdu fungují efektivněji respirátory filtrační třídy FFP3, částečně FFP2. Ideální variantou jsou ty s vydechovacím ventilkem.  

K čemu slouží roušky?

Roušky jsou určené zejména k ochraně okolí, tedy aby již nemocný člověk nešířil nemoc dál kapénkovou cestou. Použitím běžných roušek se člověk před nákazou COVID-19 neochrání, může však zabránit jejímu dalšímu šíření v případě, kdy by byl sám již infekční.

Desatero ke koronaviru

Ke stažení