Ohňostroje

Co je to ohňostroj?

Podle § 32 zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi se ohňostrojem rozumí současné nebo v krátkém časovém sledu následující odpalování pyrotechnických výrobků kategorie F2, F3 (zábavní pyrotechnika) a T1 (divadelní pyrotechnika) podle přílohy č. 1 k zákonu 206/2015 Sb. 

Za ohňostroj se nepovažuje odpalování pyrotechnických výrobků do hmotnosti 10 kg čistého obsahu výbušných látek celkem.

Hlášení ohňostrojů

Pořádání ohňostroje musí být ohlášeno, jak obecnímu úřadu, tak i hasičskému záchrannému sboru! Pro ohlášení ohňostroje použijte formulář níže.

Formulář - ohlášení o provedení ohňostroje