Formulář ohlášení o provedení ohňostroje

Pořádání ohňostroje musí být ohlášeno jak obecnímu úřadu, tak i hasičskému záchrannému sboru!

Dle zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi, ve znění pozdějších předpisů, se stanovuje při pořádání ohňostroje oznamovací povinnost institucí, právnických či fyzických osob písemnou formou příslušnému obecnímu úřadu a příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, a to nejpozději dva pracovní dny před provedením ohňostroje.

Ohlášení ohňostroje musí mít písemnou formu podle přiloženého formuláře a spolu s ním se předkládá i písemný souhlas vlastníka pozemku, na jehož pozemku se bude ohňostroj odpalovat, případně souhlas vlastníků, správců nebo uživatelů dalších dotčených nemovitostí s provedením ohňostroje.

Ohňostroj musí být proveden hospodářským subjektem nebo osobou s odbornou způsobilostí.