Vyhlášky a nařízení

Obecně závazné vyhlášky a nařízení upravují práva a povinnosti všech občanů pohybujících se na území statutárního města Opavy. Vydává je zastupitelstvo na základě zákona v rámci výkonu samostatné působnosti obce.

Poplatky

Statutární město Opava má podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, právo vybírat několik typů poplatků. V současnosti město vybírá tyto poplatky:

Zásady a pravidla

Zásady a pravidla upravují postup orgánů města při výkonu samostatné působnosti. Jde tedy v podstatě o nastavení vnitřních pravidel a postupů při řešení událostí. Vydává je rada nebo zastupitelstvo.