Umělecky zajímavé hroby

Ačkoliv hřbitovy nejsou místy, na která bychom běžně zavítali kvůli jejich sochařské výzdobě, naši pozornost si určitě zaslouží. Na opavských hřbitovech se nachází mnoho hrobů, které upoutají naši pozornost svým uměleckým ztvárněním a sochařskou výzdobou.

Svou pozornost jim věnoval také pan Tomáš Skalík ve své knize Opavské sochy III., umění opavských hřbitovů.  Představuje v ní soubor 96 realizací funerálního umění na opavských hřbitovech, které upoutaly jeho pozornost neboť představují ukázku osobitého tvůrčího přístupu sochařského umění jejich autorů.

V rámci mapové aplikace naleznete všechny tyto díla vyznačené na interaktivní mapě a doplněné informacemi o jejich autorovi, pravděpodobném datumu vzniku, materiálu, ze kterého jsou vytvořeny a textovým popisem, který Vám přiblíží jejich výjimečnost.

 

MAPOVÉ APLIKACE