Investiční účelové dotace pro sportovní infrastrukturu

Zastupitelstvo statutárního města Opavy schválilo na svém zasedání dne 8. 4. 2024, usnesením č. 338/8/ZM/24 Pravidla pro podávání žádosti o přidělení investiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy pro sportovní infrastrukturu.

Pravidla pro podávání žádosti o přidělení investiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy pro sportovní infrastrukturu stanovují podmínky pro přidělení investiční účelové dotace v oblasti organizace sportu a jsou zaměřena na udržování kvalitních technických podmínek sportovišť, rozšiřování a modernizaci sportovní infrastruktury na území statutárního města Opavy.

Předmětem žádosti o podporu mohou být pouze takové aktivity, jejíchž výstupy směřují výhradně do sportovní infrastruktury. V rámci investiční účelové dotace je možné žádat o finanční podporu na pořízení technického a sportovního vybavení zabezpečujícího provoz a údržbu tělovýchovných a sportovních zařízení.

Veškeré informace jsou obsaženy v platných Pravidlech pro podávání žádosti o přidělení investiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy.

Řeší odbor finanční a rozpočtový

Způsoby vyplnění formuláře:

  • klasický způsob vyplnění a odeslání (tisk formuláře, jeho vyplnění, podepsání a odeslání vyplněného formuláře poštou nebo osobně předat vyplněný formulář na podatelnu),
  • elektronické vyplnění formuláře v prostředí webu prostřednictvím programu Adobe Reader, který je k dispozici zdarma. Formulář lze po elektronickém vyplnění povinných polí vytisknout, podepsat jej a odeslat poštou nebo jej osobně předat na podatelnu