Kroniky

Kroniky zachycují vznik města, jeho správu a hospodaření, pruský vpád roku 1866, osvobození města, poválečnou obnovu a podrobnější hospodářský a politický rozvoj.

Od devátého dílu mají kroniky obsah a od roku 1976 jsou vedeny přílohy a fotodokumentace.

Všechny kroniky města jsou po předchozí domluvě k dispozici k prezenčnímu nahlédnutí na odboru kancelář primátora.

Seznam existujících kronik