Mapy životního prostředí

V rámci mapových portálů města Opavy a Moravskoslezského kraje najdete celou řadu mapových podkladů týkajících se životního prostředí.

Mapový portál města Opavy

 • Třídění odpadu
 • Pytlový sběr
 • Jarní/Podzimní úklid
 • Stromy
 • Výsadby stromů
 • Odstraněné stromy
 • Pes ve městě
 • Ochranu přírody
 • Údržbu zeleně
 • Hnízdiště rorýse obecného

a další...

Mapový portál Moravskoslezského kraje

 • Využití skrývek
 • Plán rozvoje vodovodů a kanalizací
 • Záplavová území
 • Zařízení IPPC
 • Ochrana přírody
 • Odpadové hospodářství
 • Prevence závažných havárií
 • Chráněná ložisková území
 • Svahové deformace
 • Rybářské revíry
 • Naučné stezky