Střednědobý výhled rozpočtu

>Zastupitelstvo statutárního města Opavy na svém zasedání dne 17.12.2018 usnesením číslo 28/2/ZM/18 schválilo střednědobý rozpočtový výhled na roky 2020-2021 a následně Rada statutárního města Opavy na svém zasedání dne 30.01.2019 usnesením číslo 233/8/RM/19 v rámci schvalování rozpisu rozpočtu na rok 2019 schválila technické změny na straně financování.