O zahraniční spolupráci

Upraveno: 11.05.2023
Zahraniční spolupráce Statutárního města Opavy má především v oblasti partnerských měst svou dlouholetou tradici. Již v roce 1964 byly navázány první kontakty se slovenským partnerským městem Liptovský Mikuláš, v roce 2021 jsme pak oslavili 30 let od podepsání partnerské smlouvy s příhraničním polským městem Ratiboř.

Zahraniční spolupráce Statutárního města Opavy má především v oblasti partnerských měst svou dlouholetou tradici. Již v roce 1964 byly navázány první kontakty se slovenským partnerským městem Liptovský Mikuláš, v roce 2021 jsme pak oslavili 30 let od podepsání partnerské smlouvy s příhraničním polským městem Ratiboř.

Nejdéle tedy Opava spolupracuje se slovenským městem Liptovský Mikuláš. U příležitosti oslav 50 let spolupráce byly realizovány zajímavé kulturní projekty, jak v Opavě, tak v Liptovském Mikuláši. Významně je dlouhodobě rozvíjena spolupráce v oblasti mládeže a sportu. V minulosti města také čerpala dotační prostředky z programů Evropské unie zaměřujících se na přeshraniční česko - slovenskou spolupráci. Primátoři měst se často navštěvují v obou městech při významných společenských akcích. V posledních letech jsou mnohé projekty realizovány místními organizacemi bez přímého zapojení městských úřadů, např. Slezské gymnázium dlouhodobě spolupracuje s Evanielickým gymnáziem J. Tranovského z Liptovského Mikuláše. Kontakty jsou dlouhodobě udržovány také mezi hasiči, sportovními kluby a dalšími organizacemi z obou měst.

Opava, na jejímž katastru se nachází dva hraniční přechody s Polskem, se logicky výrazně orientuje také na spolupráci s polskými městy. Tato spolupráce se začala rozvíjet po otevření hranic v devadesátých letech minulého století. V roce 1991 byla podepsána partnerská smlouva s městem Ratiboř, která pak byla potvrzena novou smlouvou z roku 2011 u příležitosti 20 let spolupráce mezi městy.  Spolupráce s Ratiboří těží především z blízké vzdálenosti měst a je velmi intenzivní, zapojují se do ní i mnohé další opavské organizace.

Spolupráce měst Opava a Ratiboř vedla také významnou měrou k založení Euroregionu Silesia, který rozvíjí přeshraniční česko - polskou spolupráci mnoha obcí, institucí a sdružení v opavsko-ratibořském pohraničí. Z finančních prostředků Evropské unie například v minulosti čerpaly mimo statutární město Opava i další městské organizace, např. opavské školy, Středisko volného času Opava nebo Městská policie Opava. Z organizací působících ve městě také např. Hospodářská komora Opava. Mnohdy tyto instituce spolupracují bez přímého zapojení měst.

V roce 2009 město navázalo první kontakty s dalším polským slezským městem, s městem Żywiec, které rovněž spolupracuje s Liptovským Mikulášem. V roce 2013 města podepsala na základě iniciativy burmistra města Żywce Antoniho Szlagora partnerskou smlouvu o spolupráci mezi městy. Hlavní oblastí spolupráce je doposud kultura s důrazem na folklórní tradice. Żywiec se dále pravidelně již několik let účastní Sportovního dne partnerských měst (viz níže), v roce 2016 poprvé vycestovali mladí opavští sportovci do Żywce. Otevírají se nové možnosti, zejména v oblasti evropských dotací.

Na základě spolupráce slezských univerzit sídlících v obou městech se přibližně od roku 2006 rozvíjí spolupráce také s polským slezským městem Katovice, ta se orientuje především na mládež a sport. Mladí sportovci se pravidelně střetávají na sportovištích v obou městech. Další zajímavostí mohou být četné spolupráce mažoretek, či realizování zajímavých výstav. V roce 2017 do společné výstavy měst Ostrava, Katovice, Opava pod názvem OKO zapojil také Institut tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě.

Partnerství s polskou Ratiboří vedlo i k navázání spolupráce s jejím německým partnerským městem Roth, se kterým následně Opava podepsala smlouvu v roce 2003. V posledních letech společných aktivit přibývá, zejména se velmi aktivně do spolupráce s Rothem zapojuje především opavské Mendlovo gymnázium. V minulosti se v oblasti mládeže a škol zapojovala také Obchodní akademie a opavská ZŠ Englišova. V letech 2017 a 2019 se Opava prezentovala v Rothu výstavou o městě.

Od srpna 2015 je mezi partnerskými městy americké Kearney z Nebrasky. Smlouva byla podepsána na základě inciativy Slezské univerzity v Opavě a místní americké univerzity. Již v roce 2016 byly realizovány první studentské a pedagogické výměny.  První kontakty mezi městy byly navázány na základě veliké iniciativy města Kearney v roce 2012, v roce 2013 navštívila Opavu delegace vedená samotným starostou města. Opavané na oplátku navštívili Kearney v roce 2016. V červnu 2017 vyrazil na turné po střední Evropě středoškolský fotbalový klub Kearney Cats, jehož součástí byly i fotbalové zápasy v Opavě a v Praze.

V rámci zemí Višegrádské čtyřky navázala Opava spolupráci rovněž s maďarským Zugló. Jedná se o 14. obvod Budapešti, který jako nejnovější partnerské město Opavy podepsalo smlouvu o spolupráci v říjnu 2019. Zugló je také partnerským městem Ratiboře, díky tomuto významnému trojúhelníku může Opava čerpat v budoucnu dotace z Višegrádského fondu a také Fondů malých projektů v euroregionu Silesia.

Z německy mluvících zemí město Opava rovněž krátce spolupracuje s rakouským městem Leoben ve Štýrsku. První kontakty s městem byly navázány počátkem roku 2011. Spolupráce se zaměřuje především na kulturu, výměnu zkušeností mezi městy a vzájemná setkávání představitelů měst. Byly rovněž navázány kontakty mezi hospodářskými komorami obou měst. Město Leoben nám může být inspirací např. ve strategickém plánování, strategickém řízení úřadu či ve spolupráci s ostatními institucemi ve městě a v regionu.

Naše město má rovněž tradiční historické vazby na Lichtenštejnsko, v roce 2014 jsme si připomněli 400 let od příchodu Lichtenštejnů na Opavsko. V roce 2015 navštívil Opavu za doprovodu své sestřenice, velvyslankyně Lichtenštejnska pro Českou republiku, J. J. kníže Hans Adam II.. Tuto velkolepou návštěvu zopakoval znovu v roce 2017, kdy Slezské zemské muzeum uspořádalo výstavu o lichtenštejnském knížeti Janu II. Dobrotivém. Tato spolupráce má s ohledem na veřejně deklarovanou přízeň z lichtenštejnské strany veliký potenciál. Nabízí se spolupráce s městem Vaduz, velvyslanectvím Lichtenštejnska ve Vídni, ale i s Historickým spolkem Lichtenstein.

První kontakty byly rovněž navázány s bulharským městem Veliko Tarnovo. V Opavě se díky tomu za přispění místní bulharské komunity pravidelně v březnu slaví „Martenica“, bulharský symbol jara. Opava tak opakovaně podpořila Veliko Tarnovo při jeho kandidatuře na evropské hlavní město kultury v roce 2019.

Zajímavostí je zcela jistě opavsko-japonská spolupráce. Ta se začala rozvíjet od roku 2006. Neoficiálním zástupcem města v Japonsku je pan Tokio Kenneth Ohska, který se ve svém volném čase spolupodílí zejména na prezentaci české kultury v Japonsku. Opavu rovněž iniciativně zastupuje při jednáních s japonskými městy. Opava spolupracovala s městem Tsukuba v oblasti kultury zejména v letech 2007-2009, dominantou spolupráce byla japonská národní opera Yuzuru, kterou mělo ve svém repertoáru Slezské divadlo a vycestovalo s ní rovněž na turné do Japonska. V následujících letech, Opava zprostředkovaně navázala kontakt také s japonským městem Toyokawa, ve které jsou pravidelně realizovány české kulturní projekty. Nicméně vztahy mezi našimi městy se nepodařilo rozvinout. Město ale pravidelně spolupracuje v oblasti kultury s Česko-japonskou společností, která se aktivně zapojuje do programu opavských festivalů Bezručova Opava a Další břehy, dále pak společně s městem opakovaně organizuje v Opavě ozvěny festivalu japonských filmů Eiga Sai.

Opava navázala v Asii rovněž první kontakty na jihovýchodě Číny. V roce 2014 bylo v čínském městě Dongguan podepsáno na úřední úrovni memorandum o spolupráci mezi oběma městy. V roce 2016 a 2017 se pak studenti opavských gymnázií účastnili letního studentského campu v Dongguanu. V roce 2017 pak delegace města Dongguan navštívila Opavu a bylo podepsáno na půdě Slezské univerzity memorandum o spolupráci mezi univerzitami z našich měst.

Ve vzdálené minulosti Opava spolupracovala i s jinými městy. Jednalo se např. o dánské Holstebro, řeckou Prevezu, holandský Delft či ruský Kamyšin. S výjimkou Prevezy, kterou pravidelně navštěvují opavské děti, již tyto kontakty nejsou dlouhodobě udržovány.

Součástí opavské zahraniční spolupráce je rovněž aktivní účast Opavy v mezinárodních sítích měst. Od roku 2005 je například Opava členem Kooperační sítě evropských měst střední velikosti. V rámci projektů podporovaných Evropskou unií (např. Repair) byla Opava v minulosti dočasně členem dalších mezinárodních sítí měst vytvořených ve spojitosti s těmito projekty.