Obce správního obvodu

Zánikem okresních úřadů k 1. lednu 2003 a převedením vykonávaných činností na obce s rozšířenou působností (ORP) a krajské úřady došlo k zásadní změně ve způsobu výkonu a organizace veřejné správy v České republice.

Cílem uvedených změn je především přiblížení výkonu jednotlivých agend blíže k občanům - tedy na obce s rozšířenou působností a posun rozhodovacích procesů od ústředních orgánů směrem dolů, což znamená, že vše bude řešeno co nejblíže bydliště občanů.

 

ORP Opava

Statutární město Opava se stalo obcí s rozšířenou působností. Vykonává tedy státní správu v přenesené působnosti ve svém správním obvodu. Jedná se v prvé řadě o následující potřebné agendy, které občané nejčastěji využívají:

 • evidence obyvatel,
 • vydávání cestovních a osobních dokladů,
 • vydávání řidičských průkazů, technických průkazů, evidence motorových vozidel,
 • živnostenské oprávnění,
 • sociálně právní ochrana dětí,
 • péče o staré a zdravotně postižené občany,
 • vodoprávní řízení, oblast odpadového hospodářství a ochrany životního prostředí,
 • státní správa lesů, myslivosti a rybářství,
 • oblast dopravy a silničního hospodářství.

Ve správním obvodu statutárního města Opavy je 41 obcí, konkrétně:

 • Branka u Opavy
 • Bratříkovice
 • Brumovice
 • Budišovice
 • Dolní Životice
 • Háj ve Slezsku
 • Hlavnice
 • Hlubočec
 • Hněvošice
 • Holasovice
 • Hrabyně
 • Hradec nad Moravicí
 • Chlebičov
 • Chvalíkovice
 • Jakartovice
 • Jezdkovice
 • Kyjovice
 • Lhotka u Litultovic
 • Litultovice
 • Mikolajice
 • Mladecko
 • Mokré Lazce
 • Neplachovice
 • Nové Sedlice
 • Oldřišov
 • Opava
 • Otice
 • Pustá Polom
 • Raduň
 • Skřipov
 • Slavkov
 • Služovice
 • Sosnová
 • Stěbořice
 • Štáblovice
 • Štítina
 • Těškovice
 • Uhlířov
 • Velké Heraltice
 • Velké Hoštice
 • Vršovice