Komunitní plánování

Komunitní plánování je metoda, kterou lze plánovat sociální služby tak, aby co nejvíce odpovídaly potřebám občanů města.

Cílem komunitního plánování je udržet a rozvíjet efektivního systému sociálních služeb v Opavě s využitím dostupných zdrojů a také umožnit občanům podílet se na procesu plánování těchto služeb. Komunitní plán zvyšuje efektivitu investovaných finančních prostředků, protože je vynakládá jen na takové služby, které jsou potřebné.

Podstatou komunitního plánování sociálních služeb (KPSS) je partnerství mezi veřejnou správou, státními či neziskovými poskytovateli služeb, jejich uživateli a širokou veřejností.

Nástrojem komunitního plánování je tzv. komunitní plán - dokument, který je výsledkem vyjednávání mezi všemi účastníky procesu, odpovídá místním podmínkám, potřebám a stanoví cíle a priority rozvoje sociálních služeb v daném městě.

Pracovní skupiny komunitního plánování

V rámci komunitního plánování města Opavy se v současnosti schází 6 pracovních skupin a koordinační skupina. Konkrétně se jedná o pracovní skupiny Osoby se sociokulturním znevýhodněním; Děti, mládež, rodina; Osoby se zdravotním znevýhodněním; Osoby s duševním onemocněním; Osoby se specifickými sociálními problémy, Senioři.

Komunitní plány a jiné dokumenty

V dokumentech najdete především komunitní plány na jednotlivá období a jejich archiv.

Katalog poskytovatelů služeb

V katalogu poskytovatelů sociálních služeb najdete kontakty na jednotlivé poskytovatele sociálních služeb a souvisejících aktivit. Kromě kontaktů zde najdete také krátký popis služeb, které poskytují.

Kontakty 

Garantka komunitního plánování:

Koordinátorka komunitního plánování: Mgr. Monika Čermínová

Ekonomka komunitního plánování: Ing. Karolína Bořucká