Komunitní plánování

Komunitní plánování je metoda, kterou lze plánovat sociální služby tak, aby co nejvíce odpovídaly potřebám občanů daného města. Ve městě Opava se služby prostřednictvím této metody plánují od roku 2007. 

Cílem komunitního plánování je udržovat a rozvíjet pestrou síť sociálních služeb v našem městě s využitím dostupných zdrojů a efektivně podporovat pouze ty služby, které jsou potřebné. Jednou z priorit je umožnit i veřejnosti, aby se na procesu plánování sociálních služeb podílela. Pokud občanům některá ze služeb ve městě chybí nebo se zajímají o sociální problematiku, mohou navštívit některou z pracovních skupin či kontaktovat koordinátorku komunitního plánování.

Nástrojem komunitního plánování je tzv. komunitní plán - dokument, který vymezuje cíle a priority rozvoje sociálních služeb ve městě. Jeho součástí je přehled služeb, které jsou na území města Opavy potřebné (Základní síť sociálních a souvisejících služeb SMO).

Pracovní skupiny komunitního plánování

V rámci komunitního plánování města Opavy se v současnosti schází 5 pracovních skupin a koordinační skupina. Konkrétně se jedná o pracovní skupiny Děti, mládež, rodina; Osoby se zdravotním znevýhodněním; Osoby s duševním onemocněním; Osoby se specifickými sociálními problémy a Senioři. Tyto skupiny jsou otevřené nejen pro zástupce institucí a poskytovatelů služeb, ale také pro jejich uživatele a širokou veřejnost. Z organizačních důvodů je svou účast nutné předem nahlásit koordinátorce komunitního plánování.

Komunitní plány a jiné dokumenty

V dokumentech najdete především komunitní plány na jednotlivá období a jejich archiv. Přílohou plánu na období 2022–2026 je Základní síť sociálních a souvisejících služeb SMO.

Katalog poskytovatelů služeb

V katalogu poskytovatelů sociálních služeb najdete kontakty na jednotlivé poskytovatele sociálních služeb a souvisejících aktivit. Kromě kontaktů zde najdete také krátký popis služeb, které poskytují.

Kontakty 

Koordinátorka komunitního plánování: Mgr. Monika Čermínová

Ekonomka komunitního plánování: Ing. Jana Halšková