Další břehy

Aktuální informace

Duben patří v Opavě kulturnímu festivalu Další břehy. Festival propátrává každý rok jiné nápadité téma prostřednictvím všech uměleckých žánrů. Tři desítky pořadů zahrnují divadlo, film, hudbu, poezii a mnoho dalšího, které propojuje název-téma festivalu. Program zdobí zajímaví hosté stejně jako místní kreativní projekty.

„Kulturní festival plný kreativity, hledání a nalézání.“

Festival Další břehy se zrodil v roce 1997 v hlavách dvou přátel spolupracujících dříve v oblasti rozhlasové práce – Jana Němečka a Petra Rotrekla. Multižánrový festival (divadlo, film, hudba a poezie), kde hlavním principem výběru programů je hledání inspirace, kreativita, hravost a hledání nových možností komunikace prostřednictvím umění, je zaměřen především na studenty středních a vysokých škol i všechny nonkonformně naladěné příznivce umění. Hlavním záměrem festivalových aktivit je nejen dovézt výborné umělce a představit pozoruhodné umělecké pořady, ale také v některých akcích probudit „domácí“ tvořivost a aktivitu i vznik nových uměleckých projektů a kreací.

„Opavská imaginace i zajímaví hosté.“

Festival je monotématický a od jeho prvopočátků se pořadatelé snažili propátrávat témata, která jsou dostatečně atraktivní, mnohovrstevná, nejednoznačná, ve kterých si může zájemce uvědomit a ověřit nové souvislosti, pohlédnout na všeobecně známá fakta z nových úhlů, nechat se překvapovat novými interpretacemi domněle známého. Témata festivalů tak musí být zajímavá nejen pro realizátory festivalu, ale i pro podobně naladěnou kulturní veřejnost (např. Pábení Bohumila Hrabala; Vesmíry Williama Shakespeara; Krajiny andělů; Antika se tě dotýká; Benátky – město, kde lvi létají a holubi chodí pěšky; Indiáni ve městě, Indiáni ve mně jste; 5000 let tajemství a zázraků židovské kultury; Cesty ke štěstí).

„Festival všech podob umění.“

Již přes dvacet let tak každoročně festival Další břehy v měsíci dubnu, v nadějeplné atmosféře nastupujícího jara, přináší kolem tří desítek samostatných programových bloků, které vybízejí k průzkumné umělecké plavbě k „Dalším břehům“.

Kéž i v budoucnosti bude vítr příznivý, loď pevná a vodstvo milosrdné.

Aktuální informace o festivalu najdete na facebookových stránkách.

 

Videozáznam o historii festivalu můžete zhlédnout zde.


Přehled ročníků Další břehy

Kontakt na pořadatele

Festival Další břehy pořádá Statutární město Opava.
Dramaturg kulturních akcí města: Mgr. Petr Rotrekl
Tel.: 553 756 306, 604 229 363


Předprodej

Předprodej zajišťuje Sluna
Tel.: 553 712 319,
e-mail: sluna.opava@seznam.cz
web: http://www.slunaopava.wbs.cz/

Hlavní organizátor

Sponzoři, partneři festivalu