Členství města ve sdruženích

Název sdružení/organizace Členství od: Výše příspěvku Poznámka
Svaz měst a obcí České republiky 1990  1,80 Kč/obyv/rok + pevná sazba 10.000,- Kč zástupce města:
Ing. Tomáš Navrátil
Euroregion Silesia - CZ 1998  3 Kč/obyv/rok
předseda:
Ing. Tomáš Navrátil
Sdružení pro výstavbu komunikace I/11 I/57 2001  

 na základě rozhodnutí  Valné hromady sdružení (cca 5,- Kč/obyv/rok)

předsedkyně:
Zdeňka Jordánová
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska obnovení vstupu
9. 10. 2001
 1 Kč/obyv/rok zástupce města:
Ing. Michal Jedlička
Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR 1994  1 000,-Kč/rok
zástupce magistrátu:
JUDr. Tomáš Elis
Kooperační síť evropských měst střední velikosti 2005    
Národní síť zdravých měst 2011  1,50Kč/obyv
pověřený politik:
Bc. Hana Brňáková
Sdružení pro rozvoj MS kraje 2011   zástupce města: Ing. Tomáš Navrátil
Asociace cykloměst 2013   zástupce města:
Ing. Michal Jedlička