Aktuality

Proč podnikat v Opavě?

Opava, město rozkládající se v Opavské pahorkatině na stejnojmenné řece s počtem obyvatel necelých 60 tisíc, je díky své poloze v regionu, kvalitnímu životnímu prostředí a rozvíjející se dopravní infrastruktuře vhodným místem pro podnikání.

Neváhejte, Opava je s celkovým počtem 19 972 registrovaných podnikatelů vhodným místem i pro Vás.

Nebojte se začít podnikat v Opavě? Nevíte, v čem konkrétně? Postavte se na vlastní nohy a začnete si krůček po krůčku plnit své sny.

OPAVA je:

 • město s tradicí ve strojírenském, potravinářském, farmaceutickém průmyslu,
 • sídlo nadnárodních firem,
 • univerzitní město,
 • město s širokou škálou středních škol,
 • město podporující a zapojující se do rozvoje podnikání – farmářské trhy, přehlídky místních butiků, podpora místních výrobců, velikonoční a vánoční trhy,
 • město podporující a spolupracující s podnikatelskými iniciativami (v nedávné minulosti Živý byznys, Business Heroes Opava, ProRegiony, Bigthinking),
 • přirozené kulturní a sportovní centrum regionu,
 • město s kvalitními zdravotními a sociálními službami,
 • sídlo významných institucí výkonu státní správy (Katastrální úřad v Opavě, Státní úřad inspekce práce s celorepublikou působností, Úřad práce v Opavě, atd.)
 • město ležící na česko-polské hranici umožňující čerpat výhody přeshraniční spolupráce,
 • město s vysokou diverzifikací průmyslu, v Opavě se nachází více středně velikých podniků, nikoliv jeden dominantní.